EU Rural Review 30 ‘Klimaatactie in plattelandsgebieden’ nu beschikbaar in 6 talen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-21 14:52:48 , ENRD News [ad_1] De EU-plattelandsoverzicht 30'Klimaatactie op het platteland' is nu beschikbaar in 6 talen! In deze editie van de EU Rural Review wordt bekeken hoe plattelandsgebieden een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatactie, ook dankzij Elfpo-steun. De publicatie kan worden gedownload in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Pools. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Wereldvoedselforum | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-27 16:36:21 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Wereldvoedselforum (WFF) is een door jongeren geleide beweging en netwerk om onze voedselsystemen te transformeren om de Sustainable Development Goals (SDG's) te bereiken, in het bijzonder "zero hunger". Het WFF is bedacht door de Jeugdcommissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Vervuiling en barrières zijn de belangrijkste problemen voor de Europese wateren — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-23 11: 00: 19 , News [ad_1] Het EER-rapport 'Aanjagers van en druk die voortvloeien uit geselecteerde belangrijke uitdagingen op het gebied van waterbeheer — Een Europees overzicht' laat zien dat er al een breed scala aan maatregelen beschikbaar is om de toestand van de Europese waterlichamen te verbeteren. Water afstotend maatregelen, op de natuur gebaseerde oplossingen en maatregelen voor verandering in landgebruik meerdere voordelen bieden. Al met al beter en coherenter implementatie van de bestaande wetgeving — met inbegrip van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, de overstromingsrichtlijn en de kaderrichtlijn water — zou de druk op het water verminderen. Bovendien moeten alle waterverbruikende sectoren, zoals landbouw, energie, mijnbouw, aquacultuur en scheepvaart, beheerspraktijken toepassen die waterecosystemen gezond en veerkrachtig kunnen houden, stelt het EEA-rapport. Deze omvatten landbouwprogramma's die het gebruik van pesticiden verminderen, waterkracht die zorgt voor doorgang voor vissen, strenge brandstofnormen voor navigatie en het behoud van rivieroevers. Momenteel zijn de belangrijkste problemen: vervuiling van stedelijk en industrieel afvalwater, diffuse vervuiling door de landbouw, en vervuiling door mijnbouw en woningen die niet zijn aangesloten op een rioleringssysteem. In totaal wordt 22 % van de oppervlaktewateren van Europa en 28 % van het grondwateroppervlak... Lees meer

Het energielabel in een nieuw jasje

Bron: www.belgium.be België: 2021-02-16 16: 12: 59 , [ad_1] De etikettering die weergeeft hoeveel energie elektrische en huishoudelijke apparaten verbruiken, zal vanaf 1 maart 2021 in de winkels te zien zijn. Bedoeling is om de verbeterde energieprestaties bij te benen en de productie van nog energiezuinigere toestellen te promoten. Dankzij de technologische vooruitgang nam de energie-efficiëntie van producten door de jaren heen alsmaar toe. Steeds meer toestellen in de winkels krijgen de energieklasse A (van A+ tot A+++). Consumenten hebben het daardoor moeilijk om door het bos de bomen te zien. Ze houden enkel vast aan de letter A en gaan er daarbij vanuit dat ze een van de meest energiezuinige toestellen op de markt kopen. Daarom wordt het energielabel tegen 1 maart 2021 herzien en vereenvoudigd. Het nieuwe systeem bevat zeven klassen, die van A tot G gaan. In eerste instantie geldt de nieuwe indeling voor vier categorieën toestellen: Huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (geen droogkasten!) Televisie- en computerschermen Koel-/vriesapparatuur (koelkasten, diepvriezers en wijnklimaatkasten) Huishoudelijke vaatwassers Vanaf 1 september 2021 komen daar ook elektrische lampen bij. Andere categorieën toestellen worden later toegevoegd. Meer info op de website van de FOD Economie [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Belastingaangifte 2020 | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-03 09: 00: 06 , [ad_1] U kunt ze vanaf nu raadplegen en invullen! Uw aangifte in elektronische versie kunt u indienen tot 15 juli 2021. Voor de papieren aangifte is de deadline 30 juni 2021. Die papieren aangifte wordt verstuurd in de loop van de maand mei. Als u een beroep doet op een mandataris (boekhouder…) dan hebt u tot 21 oktober 2021 om uw aangifte in te dienen. Hulp bij het invullen De medewerkers van de FOD Financiën staan u bij per telefoon. Wacht niet tot het laatste moment! Na 29 juni 2021 is er geen hulp meer mogelijk! Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Financiën raadplegen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in... Lees meer

Lage rugpijn? Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegen

Bron: www.belgium.be België: 2021-05-06 08: 40: 35 , [ad_1] De FOD Volksgezondheid lanceert een campagne over het gebruik van medische beeldvorming bij lage rugpijnEen scan? Alleen als het niet anders kanLage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt meestal spontaan na enkele dagen of weken. Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en heeft het geen invloed op het verdere genezingsproces. Bovendien maken röntgenfoto’s en CT-scans gebruik van ioniserende straling die bij overmatig gebruik de gezondheid kan schaden. De kans bestaat ook dat bij het onderzoek dingen vastgesteld worden die niet de oorzaak van de pijn zijn, maar wel aanleiding geven tot onnodige bijkomende onderzoeken en onnodige ongerustheid bij de patiënt.In de uitzonderlijke gevallen waarbij een radiologisch onderzoek toch aangewezen is, zal de arts dit onderzoek steeds kaderen in een groter plan van aanpak.Bewegen is vaak de beste remedie tegen lage rugpijnHet beste middel tegen rugpijn is blijven bewegen. Helaas stoppen veel mensen met lage rugpijn elke fysieke activiteit. Ze zijn bang dat een verkeerde beweging hun toestand nog zal verslechteren. Maar die vrees is niet nodig. Wie last heeft van lage rugpijn kan best zijn dagelijkse activiteiten gewoon verderzetten.Eerst meer bewegen, dan pas foto’s overwegenDe FOD Volksgezondheid lanceert de campagne... Lees meer

Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Bron: www.belgium.be België: 2021-08-20 16: 45: 18 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid de epidemiologisch toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking. Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld. Nieuwe stap in het Zomerplan Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. Het gaat concreet om: 1. Samenkomsten in de private ruimte Geen beperkingen meer... Lees meer

Pellet produceren uit paardenmest

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-06-24 12: 29: 14 , ENRD Projects and Practice [ad_1] De Farma Brezany, sro, ligt in de regio Zilina, in het noordwesten van Slowakije, op ongeveer 200 kilometer afstand van Bratislava. De boerderij heeft haar activiteiten gediversifieerd en biedt nu activiteiten aan zoals het fokken van paarden, vissen, ecotoerisme en de productie van lokale delicatessen zoals kaas, traditionele alcohol, fruitjam en meer.De boerderij heeft een stal met 40 paarden en de eigenaar had een probleem met het beheer van de mest van de dieren. Daarom kocht hij met steun van RDP een pelleteerlijn met pelletdrogers, die in een gerenoveerde schuur werden geïnstalleerd. De nieuwe apparatuur verwerkt de mest en het strooisel uit de stallen en produceert korrels die kunnen worden verkocht als effectieve organische meststof of als hernieuwbare energiebron. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Digitale uitmuntendheid in de landbouw: prijsuitreiking

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-20 10: 37: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De prijsuitreiking vormt de laatste fase van de DAT en FAO Regionale wedstrijd over "Digitale uitmuntendheid in de landbouw in Europa en Centraal-Azië". De prijsuitreiking zal ook een platform bieden voor de uitwisseling van op ICT gebaseerde oplossingen die het potentieel hebben om toegang te krijgen tot nieuwe markten voor boeren en agrarische ondernemers stimuleren om nieuwe digitale oplossingen tot leven te brengen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Luchtvervuiling nog steeds te hoog in de meeste EU-lidstaten — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-21 10:55:00 , News [ad_1] De EER-briefing 'Europa's luchtkwaliteitsstatus 2021' presenteert de meest recente officiële gegevens voor 2019, evenals voorlopige gegevens voor 2020, over concentraties van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen gemeten op meer dan 4.500 meetstations in 40 Europese landen. Uit de EER-gegevens blijkt dat luchtverontreiniging nog steeds een groot gezondheidsrisico is voor Europeanen. In Midden- en Oost-Europa leidt de verbranding van vaste brandstoffen voor de verwarming van woningen en de industrie tot hoge concentraties van zowel fijn als grof stof, evenals benzo[a]pyreen, een bekend carcinogeen. Blootstelling aan fijnstof veroorzaakt hart- en vaatziekten, longkanker en andere ziekten die leiden tot vroegtijdige sterfte. In grotere steden blijven hoge concentraties stikstofdioxide bestaan ​​als gevolg van het wegverkeer, waarbij stikstofdioxide in verband wordt gebracht met astma en ademhalingsproblemen. En, vooral in Zuid-Europa, reageren verontreinigende stoffen die door menselijke activiteiten worden uitgestoten, in hitte en zonlicht om hoge concentraties ozon op leefniveau te produceren, die verband houden met hart- en vaatziekten en irritatie van de ogen, neus en keel. Belangrijkste resultaten: Fijnstof (PM10): 21 landen (waarvan 16 EU-lidstaten)[1]) registreerde in 2019 concentraties boven de EU-daggrenswaarde, terwijl 31 landen vanaf 2005 concentraties registreerden boven de strengere richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Fijn... Lees meer

Opmars e-facturatie versnelt | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2021-02-25 08: 35: 19 , [ad_1] De coronacrisis heeft in het algemeen de digitale transitie in 2020 in een stroomversnelling gebracht. Zo is het aantal online aankopen aanzienlijk toegenomen en steeg de noodzaak voor burgers om digitaal met elkaar te communiceren. Recent onderzoek van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) toont nu aan dat de pandemie de Belgen er ook toe heeft aangezet om meer facturen elektronisch te ontvangen en betalen. Uit een online bevraging bij 1 000 Belgen blijkt dat de meerderheid (56%) in 2020 meer elektronische facturen heeft ontvangen. Voor 33% van de respondenten heeft 2020 hun vertrouwen in elektronische facturatie doen toenemen. En ongeveer een op vijf bevraagde personen nam het initiatief om aan hun leveranciers te vragen facturen voortaan elektronisch te bezorgen. Tegelijk aanvaardde nagenoeg de helft (46%) het initiatief van bedrijven om facturen elektronisch te versturen. Wanneer vervolgens aan burgers gevraagd wordt op welke manier zij elektronische facturen wensen te ontvangen, is er eensgezindheid. Zo wil drie vierde een e-factuur via mail ontvangen, in hun mailbox naar keuze. Op ruime afstand volgen platformen en applicaties waarmee facturen, kastickets en/of klantenkaarten beheerd kunnen worden. De voorkeur voor het gebruik van een platform of applicatie... Lees meer

De FOD Financiën heeft zonet zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-24 14: 34: 54 , [ad_1] Zoals overal in België ondervond ook de FOD Financiën de impact van de coronacrisis. Dat weerspiegelt zich in een aantal sprekende cijfers die wij met behulp van infografieken naar voor schuiven en toelichten. Enkele voorbeelden: 1.273.585: aantal belastingplichtigen dat een extra betalingstermijn heeft gekregen + 386 %: stijging van het aantal betalingen uitgevoerd via MyMinfin - 99 %: daling van het aantal bestelde circulatiemunten door de Koninklijke Munt 81 %: percentage huurcontracten elektronisch geregistreerd via MyRent 2.178: aantal douanecontroles op mondmaskers en vaccins + 4 %: stijging van het aantal afgeleverde attesten van erfopvolging 41.388: aantal dagen digitale opleiding bij de FOD Financiën Daarnaast vindt u nog een pak andere infografieken terug waarmee u snel een algemeen beeld krijgt van de kernopdrachten van de FOD Financiën. Het jaarverslag 2020 van de FOD Financiën. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in... Lees meer

Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-04 16: 00: 21 , [ad_1] De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen  hebben meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen. Voorzichtig blijvenHet Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden. Vrij en veilig reizen Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig... Lees meer

Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht

Bron: www.belgium.be België: 2021-09-17 16: 33: 08 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook de algemene hospitalisatiecijfers zijn na een periode van langzame stijging sinds begin juli, de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Vooral de vaccinaties zijn doorslaggevend in het onder controle houden van de hospitalisaties en de bezetting op intensieve zorg. In België is 91,8% van de personen ouder dan 65 en 71,9% van de totale bevolking volledig gevaccineerd, al bestaan er grote verschillen qua vaccinatiegraad.Niettemin, blijft ons met deze algemene vaccinatiecijfers tot de best presterende landen van de Europese Unie en de wereld behoren. Dat vertaalt zich ook in de hospitalisaties. Over de periode 1 januari 2021 tot 8 augustus 2021 werden 19.723 COVID-19-hospitalisaties geregistreerd, waarvan 2,1% patiënten volledig gevaccineerd waren en 6,4% gedeeltelijk gevaccineerd. In het licht van deze situatie, heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen. 1. Mondmasker en afstand houden Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor... Lees meer

Modernisering van irrigatiesystemen van VITA – ZEL & company, Ltd.

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-06-24 12: 37: 07 , ENRD Projects and Practice [ad_1] VITA-ZEL & Company Ltd. is de grootste groenteproducent in Slowakije. Het bedrijf teelt groenten op 80-100 hectare (ha), waarvan ongeveer 80 ha wordt gebruikt voor de teelt van vollegrondsgroenten zoals knollen, wortels, uien enz. Het bedrijf teelt komkommers en paprika's hydroponisch in 5,13 ha polytunnels en moest een ontwerp maken voor een systeem om de irrigatiekosten te verlagen. Daarnaast wilde het bedrijf zijn capaciteit ontwikkelen om zijn eigen zaailingen te produceren. De projectactiviteiten omvatten het opzetten van het waterrecyclingsysteem en het plaatsen van nieuwe hydroponische overstromingstafels in zes irrigatiesecties om de nieuwe zaailingen te produceren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Transformatie door lokalisatie van beleid en besluitvorming

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-16 11: 53: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), samen met SCHOOL en RURENER houdt het slotevenement van de Gemeenschappen voor Toekomstige Week werken aan de ontwikkeling van beleidstrajecten en aanbevelingen die de realiteit en huidige oplossingen weerspiegelen die door gemeenschapsgerichte initiatieven, burgers en organisaties naar voren worden gebracht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Er kan gestemd worden voor de beste foto van klimaatverandering — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-01 08: 36: 13 , News [ad_1] De EER heeft de shortlist 43 finalisten in de fotowedstrijd 'Climate Change PIX'. Een open online stemming bepaalt de winnaar van de Publieksprijs. Je kunt op zoveel van je favoriete foto's stemmen als je wilt, maar elke persoon mag maar één keer stemmen. Stem vóór 15 september op je favoriete foto's hier. Een externe jury van milieucommunicatie-experts selecteert winnaars in de vier wedstrijdcategorieën: De gevolgen van klimaatverandering voor de natuur; De gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving; Maatschappelijke oplossingen voor klimaatverandering; en Individuele actie tegen klimaatverandering. De beste foto ingezonden door jonge fotografen krijgt een speciale Jeugdprijs. Het EEA maakt de winnaars van alle prijzen bekend op 20 september 2021. Meer informatie over 'Klimaatverandering PIX'. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport betreffende het project tot uitstel van de desactivering van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2

Bron: www.belgium.be België: 2021-04-02 05:39:48 , [ad_1] Context van de raadpleging België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen. Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025. Met het arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectenbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. Duur van de raadpleging Het publiek zal tussen 15 april en 15 juni 2021 geraadpleegd worden. Raadpleging van het publiekVanaf 15 april 2021 zullen het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan beschikbaar zijn in het... Lees meer

Tax-on-web: de deadline voor het indienen van de aangifte wordt verlengd

Bron: www.belgium.be België: 2021-07-16 10: 04: 10 , [ad_1] Wegens de overstromingen, die een groot deel van het land hebben getroffen en de stroomonderbrekingen die gepaard gaan met de slechte weersomstandigheden, wordt de uiterste datum voor het indienen van de belastingaangifte via de website Tax-on-web uitgesteld tot 20 juli middernacht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

De Natura 2000-beheerplannen en het maatregelenprogramma voor onze Noordzee: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-14 13: 22: 14 , [ad_1] Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid twee openbare raadplegingen: één over Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee en één over het maatregelenprogramma in het kader van de Mariene Strategie.Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de NoordzeeOm tot een goede uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn te komen voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen. Die stellen het herstel of het behoud van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten voorop. In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in... Lees meer

Overlegcomité: vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

Bron: www.belgium.be België: 2021-06-18 14: 31: 47 , [ad_1] De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren. Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald. Volledige vaccinatie Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden. 27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe: 1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen... Lees meer

Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Bron: www.belgium.be België: 2021-08-20 16: 45: 18 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid de epidemiologisch toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking. Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld. Nieuwe stap in het Zomerplan Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten. Het gaat concreet om: 1. Samenkomsten in de private ruimte Geen beperkingen meer... Lees meer

Lăptaria cu Caimac – Melkverzamel- en verwerkingsbedrijf

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-07-05 07: 45: 45 , ENRD Projects and Practice [ad_1] Mădălina en Adrian Cocan hadden tien jaar marketingervaring opgedaan bij reclamebureaus en bedrijven. Dus voor hen was het een logische volgende stap om een ​​melkverwerkingsfabriek op te zetten, gelegen naast de melkveehouderij van Mădălina's ouders, en om een ​​nieuw merk zuivelproducten te creëren. Dankzij investeringssteun van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling (RDP) konden ze een melkverwerkingsfabriek bouwen die melk van de familieboerderij gebruikt, samen met andere lokaal geproduceerde melk, om een ​​reeks hoogwaardige zuivelproducten te creëren. De ontwikkeling van het merk 'Lăptăria cu caimac' was de sleutel tot het beschikbaar komen van hun producten in de schappen van de meeste Roemeense hypermarkten en uiteindelijk in het buitenland. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuw rapport! – Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-31 08: 50: 29 , ENRD News [ad_1] Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van de workshop over goede praktijken, 'Een reis door evaluatieplannen: leren van ervaringen uit het verleden voor het toekomstige GLB' Download het rapport hier . [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Beleidsgesprekken met Janusz Wojciechowski

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-10 11: 34: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] EuroCommerce organiseert een interview met EU-commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski. Na de opmerkingen van commissaris Wojciechowski zal hij tijd hebben om te reageren op vragen die vooraf kunnen worden verzonden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

eerste milieueffectrapport bevestigt goede vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en bevestigt dat er meer inspanningen nodig zijn om voor te bereiden op de stijgende vraag — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-09-01 08: 40: 00 , News [ad_1] Aangezien 77 % van de Europese buitenlandse handel en 35 % van alle handel naar waarde tussen EU-lidstaten over zee wordt vervoerd, is het zeevervoer een belangrijk onderdeel van de internationale toeleveringsketen. Ondanks een daling van de scheepvaartactiviteit in 2020 door de effecten van de COVID-19-pandemie zal de sector naar verwachting de komende decennia sterk groeien, aangewakkerd door de stijgende vraag naar primaire grondstoffen en de containervaart. Tegen deze achtergrond is de Europees Maritiem Transport Milieurapport, vandaag gelanceerd door de Europees Milieuagentschap en de Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, markeert de eerste uitgebreide gezondheidscheck van de sector. Uit het rapport blijkt dat schepen 13,5% van alle produceren uitstoot van broeikasgassen van het vervoer in de EU, achter de emissies van het wegvervoer (71 %) en de luchtvaart (14,4 %). Zwaveldioxide (DUS2) de emissies van schepen die Europese havens aandoen bedroegen in 2019 ongeveer 1,63 miljoen ton, een cijfer dat naar verwachting de komende decennia verder zal dalen als gevolg van strengere milieuregels en -maatregelen. Het zeevervoer heeft naar schatting bijgedragen aan het feit dat: onderwatergeluid niveaus in de EU-wateren zijn tussen 2014 en 2019 meer dan verdubbeld en waren verantwoordelijk... Lees meer