Zoek Me Nu Organisatie
Veerkrachtige kustgemeenschappen: een seminar voor FLAG’s

Veerkrachtige kustgemeenschappen: een seminar voor FLAG’s

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-29 18: 04: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het seminarie, georganiseerd door de FARNET-ondersteuningseenheid op initiatief van DG MARE, zal dynamische uitwisselingen tot stand brengen tussen FLAG's en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van CLLD. Vertaling in het Spaans, Italiaans en Pools is voorzien. De inschrijvingen sluiten op 8 november. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Gerichte maatregelen kunnen de CO2-uitstoot verminderen en de sociale gelijkheid verbeteren — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-10-29 12: 55: 01 , News [ad_1] Om echte en blijvende duurzaamheid te bereiken, moeten de sociale ongelijkheden in Europa en daarbuiten worden aangepakt. Ons gezamenlijke werk met Eurofound laat zien dat dit mogelijk is met gerichte en effectieve klimaatactie die de CO2-uitstoot vermindert en de leefomgeving van mensen verbetert. Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van de EER Dit is een van de conclusies van de gezamenlijke briefing 'Onderzoek naar de sociale uitdagingen van een koolstofarm energiebeleid in Europa' door Eurofound en het Europees Milieuagentschap (EEA), vandaag gepubliceerd. In de briefing wordt bekeken hoe u win-win-oplossingen kunt realiseren voor: klimaatactie en sociale rechtvaardigheiden op zijn beurt draagvlak creëren voor klimaatbeleid. Kosten en baten van klimaatbeleid zijn ongelijk verdeeld over de bevolking en zullen waarschijnlijk winnaars en verliezers creëren, zo blijkt uit de gezamenlijke briefing. Als zodanig, zorgen voor een eerlijke overgang naar klimaatneutraliteit zou gebaat zijn bij beleid dat zowel de CO2-uitstoot als de sociale ongelijkheden vermindert, de ongelijkheid van monetaire effecten minimaliseert en de nevenvoordelen van klimaatactie maximaliseert. Het verminderen van emissies en het verminderen van sociale ongelijkheid kan worden bereikt met: gerichte maatregelen, zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen of investeren in openbaar vervoer en mogelijkheden voor fietsen en lopen, blijkt uit de briefing. Over het algemeen vereist effectieve en sociaal rechtvaardige klimaatactie: gecoördineerde inspanningen van verschillende bestuursniveaus en beleidsterreinen, evenals de betrokkenheid van meerdere belanghebbenden. Er zijn ook verdere inspanningen nodig om de sociale effecten van beleid ter beperking van de klimaatverandering beter te documenteren, te meten en te begrijpen. 'Dit onderzoek toont aan dat het bereiken van klimaatneutraliteit en het aanpakken van sociale ongelijkheid kan worden gedaan in een hands-in-handschoenbenadering die een dubbel dividend wil opleveren voor lage inkomens en kwetsbare groepen. Dit gezamenlijke werk van Eurofound en het EMA onderstreept de brede samenwerking om ervoor te zorgen dat de groene transitie van Europa alle burgers maximaal ten goede komt', zei Ivailo Kalfin, uitvoerend directeur van Eurofound. 'Om echte en blijvende duurzaamheid te bereiken, moeten de sociale ongelijkheden in Europa en daarbuiten worden aangepakt. Ons gezamenlijke werk met Eurofound laat zien dat dit mogelijk is met gerichte en effectieve klimaatactie die de CO2-uitstoot vermindert en de leefomgeving van mensen verbetert', aldus Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van de EER. De gezamenlijke briefing is gebaseerd op een in opdracht van het EMA uitgevoerde analyse 'Social impacts of climate mitigation policies and results in terms of ongelijkheid', uitgevoerd door Ramboll, en het Eurofound-rapport 'Verdelingseffecten van klimaatbeleid in Europa'. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Plattelandsgebieden dragen bij aan een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit

Plattelandsgebieden dragen bij aan een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-29 13: 41: 48 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Deze sessie wordt georganiseerd door het H2020-project 'Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors' (SHERPA) en het James Hutton Institute. De live paneldiscussie en Q&A zullen worden gehouden op COP26 in Glasgow, VK, met als onderwerp: "Hoe landelijke gebieden kunnen bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit" [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Overgang naar het winteruur op zondag 31 oktober 2021

Overgang naar het winteruur op zondag 31 oktober 2021

Bron: www.belgium.be België: 2021-10-29 10: 01: 50 , [ad_1] In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober 2021 schakelen we over naar het winteruur. Concreet betekent dit dat we op zondag 31 oktober om 3 uur ’s morgens de wijzers één uur terugdraaien en het dus 2 uur zal zijn. Vergeet dus niet horloges, klokken en wekkers aan te passen! [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

30 jaar LEIDER: leren van het verleden, kijkend naar de toekomst

30 jaar LEIDER: leren van het verleden, kijkend naar de toekomst

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-20 13: 34: 54 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het Irish National Rural Network organiseert dit evenement om na te denken over vroegere en huidige programma's en om via het volgende LEADER-programma over plattelandsbeleid en -praktijk te debatteren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

21e NRN-bijeenkomst | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-12 17: 26: 53 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De 21e bijeenkomst over nationale plattelandsnetwerken wordt georganiseerd door het ENPO-contactpunt samen met het Sloveense plattelandsnetwerk. Het doel van deze virtuele bijeenkomst is om de NPN's en NSU's van alle lidstaten de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen over de voortgang met de voorbereidingen voor zowel de strategische GLB-plannen als de toekomstige nationale GLB-netwerken. De deelnemers zullen ook de ontwikkeling van ENPO-activiteiten en prioritaire acties voor NPN's bespreken en het onderwerp van toekomstige netwerkactiviteiten, met inbegrip van regionale netwerkclusters, behandelen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Tussentijdse conferentie over het plattelandsproject

Tussentijdse conferentie over het plattelandsproject

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 11: 50: 54 , ENRD Upcoming Events [ad_1] H2020 Ruralization project organiseert zijn tussentijdse conferentie. In de loop van on-site en virtuele vergaderingen met experts en belanghebbenden, zal het debat worden toegespitst op 3 discussieruimten: plattelandsonderzoek, plattelandsgeneraties en beleidsvorming. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

De rol van glyfosaat bij het bereiken van meer biodiversiteit

De rol van glyfosaat bij het bereiken van meer biodiversiteit

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 12: 21: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit EURACTIV beleidsdialoog is bedoeld om met landbouwdeskundigen te bespreken hoe biodiversiteit werd behandeld in het Wetenschappelijk rapport over de beoordeling van de vernieuwing, de rol van glyfosaat in landbouwpraktijken en of en hoe het kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Waterstress is een groot en groeiend probleem in Europa — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-10-27 12: 55: 12 , News [ad_1] Het EER-rapport 'Watervoorraden in heel Europa — waterstress aanpakken: een bijgewerkte beoordeling' presenteert de nieuwste kennis over de beschikbaarheid van water in Europa pleiten voor een verschuiving van crisismanagement naar risicomanagement, inclusief het focussen op meer maatregelen die het waterverbruik aanpakken. Watervrees — een situatie waarin er niet genoeg water van voldoende kwaliteit is om aan de eisen van mens en milieu te voldoen — is al een realiteit in veel delen van Europa. droogte en waterschaarste zijn niet langer zeldzame of extreme gebeurtenissen in Europa, en ongeveer 20 % van het Europese grondgebied en 30 % van de Europeanen wordt gedurende een gemiddeld jaar getroffen door waterstress, aldus het EEA-rapport. Klimaatverandering zal naar verwachting het probleem verergeren, aangezien droogtes toenemen in frequentie, omvang en impact. De trends zijn vooral zorgwekkend voor Zuid- en Zuidwest-Europa, waar de rivierafvoer in de zomer tot 40% zou kunnen afnemen bij een temperatuurstijgingsscenario van 3°C. In die gebieden zetten landbouw, openbare watervoorziening en toerisme de grootste druk op de beschikbaarheid van water, met aanzienlijke seizoenspiek in de zomer. Over het algemeen moet Europa de veerkracht van zijn ecosystemen versterken en water efficiënter gebruiken om de impact van waterstress op mens en milieu te minimaliseren. Volgens de beoordeling van het EMA zijn er op Europees niveau beleid en regelgeving om beide problemen aan te pakken, maar de uitvoering en doeltreffendheid ervan moeten worden verbeterd. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

My e-Box – nieuwe phishing e-mails in omloop

My e-Box – nieuwe phishing e-mails in omloop

Bron: www.belgium.be België: 2021-10-28 09: 17: 34 , [ad_1] Sinds zaterdag 23 oktober 2021 circuleren phishing e-mails die het adres myebox.noreply@bosa.fgov.be gebruiken. Deze recente phishing e-mails zijn bijzonder overtuigend en daarom des te gevaarlijker. Tips om phishing mails te herkennen Berichten vanuit My e-Box zullen u altijd persoonlijk aanspreken met uw naam (“Geachte Heer/Mevrouw gevolgd door uw voornaam en familienaam”), en niet met “Geachte Heer/Mevrouw” of "Geachte burger". My e-Box zal nooit vragen om bankgegevens of gebruikersgegevens in te vullen behalve die van uw CSAM digitale sleutels. Als u een e-mail ontvangen hebt waar u niet zeker van bent, nodigen we u uit om naar https://myebox.be te surfen en via de link "Open My e-Box" op de startpagina de toepassing te openen. Als er geen nieuw bericht  voor u klaar staat, is de e-mail die u zojuist hebt ontvangen een phishing-poging. De meeste recent gemelde gevallen van phishing betreffen een Nederlandstalige melding van My e-Box dat een nieuw aanslagbiljet van de FOD Financiën beschikbaar zou zijn. Meer informatie: https://myebox.be/nl/news/myebox-be-phishing-mails-in-omloop [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

EU behaalt 20-20-20 klimaatdoelstellingen, emissiereductie van 55 % tegen 2030 haalbaar met meer inspanningen en beleid — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-10-26 12: 55: 00 , News [ad_1] Het EER-rapport 'Trends en prognoses in Europa 2021' schat dat de EU heeft haar drie klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 gehaald de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen ten opzichte van 1990, het aandeel van het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen tot 20% en de energie-efficiëntie met 20% te verbeteren. Volgens voorlopige EER-gegevens, EU-broeikasgas emissies met 10 % gedaald van 2019 tot 2020. De grote daling was sterk gerelateerd aan de Covid-19-pandemie, maar de omvang van dit effect is onzeker in vergelijking met de rol van klimaatbeleid. Ter vergelijking: van 2018 tot 2019 daalden de EU-emissies al met 4 %. De EER-analyse is gebaseerd op definitieve klimaat- en energiegegevens voor 2019 en voorlopige gegevens voor 2020. De analyse wordt aangevuld met een nieuwe website om klimaat- en energiegegevens en landprofielen te verkennen, evenals a technische bijlage over gegevens en doelen. 20-20-20 doelen behaald Volgens schattingen van de EER in 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in de EU-27 31 % lager dan in 1990 (alleen bruto-emissies meegerekend) — zie hieronder voor netto-emissies). Dit is een aanzienlijke overschrijding van de reductiedoelstelling van 20 %. Echter, slechts 21 lidstaten op basis van voorlopige gegevens hun nationale doelstelling in 2020 hebben bereikt. Dit betekent dat Bulgarije, Cyprus, Finland, Duitsland, Ierland en Malta gebruik moeten maken van flexibiliteit, zoals het kopen van emissiequota van andere EU-landen, om aan hun wettelijke doelstellingen te voldoen. Economische sectoren onder de MIJ Emissiehandelssysteem (ETS), inclusief elektriciteitsproductie en zware industrie, hebben geleid tot veel sterkere emissiereducties dan de zogenaamde Effort-Sharing-sectoren, waaronder transport, gebouwen en landbouw. Uit de voorlopige schattingen van het EMA blijkt dat de EU een 21,3% aandeel hernieuwbare energie in zijn energieverbruik in 2020. Volgens de EER-analyse is de algehele positieve vooruitgang voornamelijk te danken aan het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteit, verwarming en koeling. Het gebruik van hernieuwbare energie in transport neemt langzamer toe, maar uit voorlopige gegevens blijkt dat de EU de doelstelling van 10 % van het gebruik van hernieuwbare energie in de sector nipt heeft gehaald. Het bereiken van een 20% reductie in energieverbruik leek jarenlang onwaarschijnlijk, maar de wijdverbreide lockdowns in 2020, als gevolg van COVID-19, lijken het primaire en finale energieverbruik van de EU onder het streefniveau te hebben gebracht, met respectievelijk 5 % en 3 % marge. Om de langetermijndoelstellingen op koers te houden, is een verdere verlaging van het energieverbruik nodig. Op weg naar 2030 De EU heeft onlangs een netto-emissiereductiedoelstelling van 55 % tegen 2030 aangenomen, waarbij rekening wordt gehouden met de verwijdering van koolstof door bosbouwactiviteiten. Deze doelstelling maakt de weg vrij om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. De EER schat dat de De netto-emissies van de EU in 2020 waren 34 % lager dan in 1990. Volgens de meest recente nationale prognoses die beschikbaar zijn, zou de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid en de maatregelen die momenteel op nationaal niveau zijn gepland, kunnen leiden tot een netto-emissiereductie van... Lees meer

Overlegcomité: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf

Overlegcomité: mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk in strijd tegen herfstgolf

Bron: www.belgium.be België: 2021-10-26 18: 54: 31 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen. De viruscirculatie is de afgelopen weken erg toegenomen, onder meer door het toegenomen aantal contacten en meer binnenactiviteiten. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen bedraagt 5.300 per dag. Dit is een stijging met meer dan 70% ten opzichte van afgelopen week. De situaties in de ziekenhuizen blijft met een gemiddelde weekopname van 115 personen  beheersbaar, maar is de afgelopen week ook toegenomen. Sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig. Maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid. Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober. 1. Uitbreiding mondmaskerplicht De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van: Winkels en winkelcentra, Zorginstellingen, Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra Bibliotheken, spelotheken en mediabibliotheken Erediensten De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt. 2. Covid Safe-ticket Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht. De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober. 3. Telewerk Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening. Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen. 4. Test belediging Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden. Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode. Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven. 5. Derde vaccinatieprik Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren. 6. Pandemiewet Het Comité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing. Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

ELFPO-projectenbrochure ‘RIA2021’ beschikbaar in 6 talen

ELFPO-projectenbrochure ‘RIA2021’ beschikbaar in 6 talen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-26 17: 06: 09 , ENRD News [ad_1] De Projectenbrochure de presentatie van de 20 finalisten van de Rural Inspiration Awards (RIA) 2021 is beschikbaar in 6 talen. De publicatie geeft welverdiende zichtbaarheid aan door het Elfpo gefinancierde initiatieven die een inspiratie zouden kunnen zijn voor het toekomstige ontwikkelingstraject van plattelandsgebieden in de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Online vriendschap: oprecht of toch niet?

Online vriendschap: oprecht of toch niet?

Bron: www.belgium.be België: 2021-10-26 10: 50: 47 , [ad_1] In 2020 ontving de FOD Economie 1.317 meldingen over vriendschapsfraude, dat is bijna een verdubbeling van het aantal meldingen voor de coronacrisis. De oplichters gebruiken vaak valse profielen op het internet om uw vertrouwen te winnen. Ze lijken erg betrouwbaar op het eerste gezicht, maar proberen u in de val te lokken door een vertrouwensband met u op te bouwen en in te spelen op uw gevoelens. Uiteindelijk vragen ze om geschenken, persoonlijke gegevens en vooral: geld, veel geld. Dat is vriendschapsfraude. Hoe doen ze dat en hoe kunt u voorkomen dat u in de val loopt? Lees meer op de website van de FOD Economie [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Forum voor landelijke sociale ondernemingen |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Forum voor landelijke sociale ondernemingen | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-25 16: 46: 59 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Social Enterprise World Forum (SEWF) werkt samen met toonaangevende sociale ondernemingen op het platteland in Canada, Australië, Schotland, India en elders om dit evenement te creëren om de gemeenschap van sociale ondernemingen op het platteland te ondersteunen, te verbinden en op te bouwen. Gratis tickets beschikbaar voor iedereen voor wie de ticketprijs een barrière kan zijn, neem dan contact op met voor meer informatie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Op weg naar de groene transitie |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Op weg naar de groene transitie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 12:12:42 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Q-Plan Internationaal (Transition2bio) organiseert de workshop 'Towards the green transition: boosting regional bioeconomy uptake through education and engagement' als nevenevenement van de 19e Europese Week van Regio's en Steden. Het is bedoeld om, in de vorm van een lokale dialoog, de belangrijkste uitdagingen in de communicatie en educatie van de bio-economie op regionaal niveau te bespreken, goede praktijken te benadrukken en toekomstige acties in het veld te identificeren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Slimme dorpen: Letse ervaring en visie

Slimme dorpen: Letse ervaring en visie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 11: 41: 18 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Estisch landelijk netwerk zal een webgebaseerd thematisch seminarie organiseren over slimme dorpen "Letse ervaring en visie". Hoe doet Letland het met de ontwikkeling van slimme dorpen? Welk dorp is een slim dorp in Letland? Wat zijn de toekomstplannen? Het webinar is in het Engels en wordt ook op het web gestreamd op YouTube. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Eindconferentie voor beginners |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Eindconferentie voor beginners | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 10: 35: 04 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het plenaire deel van de Newbie Final Conference in Montpellier zal een hybride bijeenkomst zijn. In de middag vinden parallelle workshops plaats en voorbereidende onderwerpen zijn: Collaborative farming, Nieuwe vormen van financiering van boerderijen, direct marketing mogelijkheden, Roadmap transfer your farm, Videogames als leaning tool, organiseren van korte ketens, onder andere. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Voedselerfgoed voor een duurzame toekomst

Voedselerfgoed voor een duurzame toekomst

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-20 11: 33: 56 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit RMIT wereldwijde webinar wordt ondersteund door Gemeenteraad van Barcelona en het zal onderzoekers, culturele managers, stedenbouwkundigen en vertegenwoordigers van inheemse organisaties samenbrengen om de sleutelrol van voedselerfgoed bij het aanpakken van mondiale uitdagingen en het bevorderen van duurzame voedselsystemen te onderzoeken. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

BeSafe@home |  België.be

BeSafe@home | België.be

Bron: www.belgium.be België: 2021-10-20 11: 37: 02 , [ad_1] Nu de donkere wintermaanden naderen is het een goed idee om even stil te staan bij de beveiliging van uw huis tegen inbraak. Daarom lanceert de FOD Binnenlandse Zaken haar nieuwe campagne BeSafe@home (de opvolger van de campagne 1DagNiet). Bijgestaan door politie, gemeenten, buurtinformatienetwerken … wil de FOD u sensibiliseren voor inbraakpreventie, maar ook voor andere soorten diefstallen. Zo kunt u bijvoorbeeld beroep doen op een diefstalpreventieadviseur. Meer informatie op besafehome-diefstalpreventie.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

EU-week voor duurzame energie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-03-05 19: 33: 01 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Vorig jaar ging EUSEW volledig digitaal en dit jaar vind je ons weer online. Het evenement omvat een driedaagse conferentie over digitaal beleid, de EUSEW Awards, de tweede Europese Energiedag voor jongeren, evenals 1:1 videovergaderingen, virtuele stands en andere netwerkactiviteiten. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

16e bijeenkomst van de stuurgroep landelijke netwerken

16e bijeenkomst van de stuurgroep landelijke netwerken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-03-29 12: 47: 59 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Tijdens de zestiende bijeenkomst van de stuurgroep Europese plattelandsnetwerken (SG) kunnen deelnemers van gedachten wisselen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de hervorming van het GLB en andere relevante EU-beleidsinitiatieven, waaronder de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden. De vergadering zal ook een update geven over de geplande en toekomstige activiteiten van plattelandsnetwerken, en een discussie over voorlopige ideeën over governanceregelingen voor het toekomstige EU-GLB-netwerk. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Maatregelen om de voedingsindustrie klimaatneutraal te maken

Maatregelen om de voedingsindustrie klimaatneutraal te maken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-08-23 11: 13: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit EURACTIV Virtual Conference gaat over maatregelen die de voedingsindustrie moet nemen om CO2-neutraliteit te bereiken. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: ​​Wat doet de voedings- en drankenindustrie in de EU om netto nul te bereiken? Welke kansen liggen er voor de sector? Wat kunnen beleidsmakers doen om verandering van alle bedrijven mogelijk te maken? [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Internationale vakbeurs voor biologische producten

Internationale vakbeurs voor biologische producten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-06 14: 04: 16 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Natexpo, de internationale vakbeurs voor biologische producten, wordt georganiseerd door en voor belanghebbenden in de biologische markt. Een evenement waar marktspelers producenten, fabrikanten, verwerkers, distributeurs en specialisten in de sector op nationaal en internationaal niveau samenbrengen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Landelijke Coworking-gids door CoLabora

Landelijke Coworking-gids door CoLabora

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-07-12 10: 34: 53 , ENRD News [ad_1] CoLabora, een Europees samenwerkingsproject ter bevordering van coworking in plattelandsgebieden, heeft de toolkit vrijgegeven 'Landelijke coworking-gids - Tips voor het succesvol creëren van een landelijke coworking space'. De toolkit is gratis te downloaden. Coworking spaces kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Dit nieuwe model van plaatsen ontworpen voor professionals biedt hen de mogelijkheid om efficiënt te werken waar ze willen wonen, zonder de noodzaak om weg te gaan uit hun landelijke omgeving. CoLabora is een transnationaal LEADER-samenwerkingsproject dat zeven LAG's uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Letland en Wales verzamelt. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

EU Bodemobservatoriumforum |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

EU Bodemobservatoriumforum | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-15 16: 29: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) organiseert de allereerste EU-bodemobservatorium (EUSO) Belanghebbendenforum. Dit driedaagse evenement (gebaseerd op zes gerichte sessies van een halve dag) zal een weerspiegeling zijn van de uitdagingen waarmee de bodem wordt geconfronteerd binnen de verschillende strategieën van de Green Deal (bijv. Missie over bodemgezondheid en voedsel. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

International Film Festival Agrofilm 2021: stuur je film in!

International Film Festival Agrofilm 2021: stuur je film in!

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-07-14 10: 54: 48 , ENRD News [ad_1] Agrofilm is een uniek festival georganiseerd door een onderzoeksinstelling in samenwerking met filmprofessionals. De presentatie van de resultaten van de EIP AGRI-werkgroepen is welkom en draagt ​​bij aan de verspreiding en het gebruik van goede oplossingen. Dit festival verwelkomt films over landbouw en voedsel, met voorbeelden van goede praktijken, samenwerking tussen boeren en onderzoekers en innovatieve oplossingen die de basis vormen voor een effectieve implementatie van het nieuwe beleid, zoals Green Deal, biologische actieplannen, boer tot bord-strategie, biodiversiteit Strategie. Dien je film in voor 31 juli 2021 via deze vorm tot [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Kansen voor klimaatfinanciering om bospositieve landbouw te bevorderen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-20 13: 18: 49 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De FAO en de Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij van Japan (MAFF) organiseer het webinar “Klimaatfinancieringsmogelijkheden om bospositieve landbouw te bevorderen.” Deze sessie zal de derde van drie online evenementen zijn met als gemeenschappelijk onderwerp "Ontbossing stoppen: benaderingen en hulpmiddelen voor bospositieve grondstofwaardeketens". [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu