Zoek Me Nu Organisatie
EU Rural Review 32 ‘Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden’ nu beschikbaar in 6 talen

EU Rural Review 32 ‘Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden’ nu beschikbaar in 6 talen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-30 17: 16: 33 , ENRD News [ad_1] Deze editie van de EU Rural Review kijkt naar de toekomst van plattelandsgebieden in digitale, ecologische en sociale termen, evenals in termen van veerkracht. De inhoud bouwt voort op de resultaten van het ENPO-werk aan de Landelijke visie op lange termijn en van Landelijke Visieweek. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Landelijk digitaliseringsforum |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Landelijk digitaliseringsforum | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-22 14: 00: 03 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Deze tweede bijeenkomst van het Rural Digitalisation Forum, georganiseerd door DESIRA, zal bestaan ​​uit een verkenningsoefening, georganiseerd in twee workshops (7 december 2021 en 8 februari 2022). Het doel van deze oefening is om koppelingen te ontwikkelen tussen de DESIRA Living Lab-scenario's tot 2031 en de Lange Termijnvisie voor het landelijk gebied in 2040. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Bron: www.belgium.be België: 2021-11-26 15: 52: 19 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.De coronasituatie zijn sinds het vorige Overlegcomité verder verslechterd. Zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de belasting van intensieve zorg is verder gestegen. Hoewel een tijdelijke verdere stijging was verwacht, gaat ze verder dan de meest negatieve scenario’s die waren vooropgesteld. Hierdoor is ook de situatie in de zorg verder verslechtert, met name voor huisartsen, testcentra en ziekenhuizen. Bovendien is 10% van de bedden op intensieve zorg niet beschikbaar wegens uitval van het zorgpersoneel. Het gevolg is opnieuw uitstel van patiëntenzorg, zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuizen. Het Overlegcomité heeft daarom een reeks beslissingen genomen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaarder te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden. 1. Bijkomende vaccinaties Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen. Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin. Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX. Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen. 2. Winterpakket Private bijeenkomsten Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is. Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst. Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten. Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten. Horeca-activiteiten Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.... Lees meer

LEADER 30 jaar feest en conferentie

LEADER 30 jaar feest en conferentie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-09-08 16: 30: 51 , ENRD Upcoming Events [ad_1] ELARD, de Zweeds landelijk netwerk, en andere partners organiseren dit evenement om 30 jaar LEADER en zijn toekomst te vieren. Het evenement zal een blik werpen op de succesvolle LEADER-implementatie gedurende 30 jaar, maar ook onderzoeken hoe we kunnen werken aan lokale democratie en participatieve benaderingen in heel landelijk Europa om een ​​levensvatbaar Europa op te bouwen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Innovatieve ingrediënten en voedseltechnologie voor F2F-doelstellingen

Innovatieve ingrediënten en voedseltechnologie voor F2F-doelstellingen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-05 17: 19: 37 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit EURACTIV Virtuele Conferentie zal bespreken hoe het, door middel van wetenschappelijk gedreven innovatie, mogelijk zal zijn om toekomstbestendige voedsel- en drankproducten te blijven creëren die beantwoorden aan de gevarieerde en evoluerende vraag van de consument, terwijl het veilig, gemakkelijk en plezierig is voor iedereen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuwe technieken in de biotechnologie |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Nieuwe technieken in de biotechnologie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-25 16: 08: 24 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Europese Commissie organiseert een evenement op hoog niveau om een ​​forum te bieden voor een transparant en constructief debat over hoe de EU een regelgevend kader zou kunnen ontwikkelen voor planten die zijn verkregen door bepaalde nieuwe genomische technieken (gerichte mutagenese en cisgenese) dat een hoog veiligheidsniveau combineert met de vruchten plukken van innovatie. Het evenement zal worden gewebstreamd. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

AMR bestrijden bij dieren

AMR bestrijden bij dieren

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-22 13: 54: 59 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Door de EU gefinancierde H2020-projecten DISARM, ROADMAP, AVANT en HealthyLivestock bundelen hun krachten om ervaringen en vooruitgang uit het veld te delen over de uitdaging van antimicrobiële resistentie bij dieren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Coöperatisme en de ESG-agenda

Coöperatisme en de ESG-agenda

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-22 13: 58: 25 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Tijdens dit evenement zal de Organisatie van Braziliaanse Coöperaties bespreken hoe een succesvol verhaal voor kleine producenten op de internationale markt kan worden gemaakt, terwijl een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw van het land de inspanningen van het land zal leveren om dit fenomeen te verbeteren vanuit een wetgevende... [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Afvalwaterbehandeling verbetert in Europa, maar er blijven grote verschillen bestaan ​​— Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-11-19 11: 18: 53 , News [ad_1] De EER is nieuw landenprofielen over de behandeling van stedelijk afvalwater de meest recente gegevens presenteren van alle 27 EU-lidstaten en IJsland en Noorwegen over de uitvoering van de EU-richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater. De landprofielen bevatten interactieve kaarten met afvalwater zuiveringsinstallaties over Europa. Elk profiel toont ook gegevens over de voortgang van het land in de richting van doelstellingen voor afvalwaterzuivering, bescherming van gevoelige watersystemen, gebruik van afvalwaterslib, en uitstoot van broeikasgassen uit de afvalwaterzuiveringssector. Uit de gegevens blijkt dat de opvang en behandeling van afvalwater in heel Europa verbeteren. In de hele EU, ongeveer 90% van het stedelijk afvalwater wordt opgevangen en behandeld in overeenstemming met de EU-richtlijn voor de behandeling van afvalwater. Op basis van de landenprofielen behandelen vier landen – Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland – 100% van hun stedelijk afvalwater in overeenstemming met de vereisten van de richtlijn, terwijl 10 andere landen een nalevingspercentage van meer dan 90% hebben bereikt. Aan de andere kant van de schaal bevinden zich vijf landen – Ierland, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Malta – die in minder dan de helft van hun stedelijke gebieden aan dezelfde normen voldoen. Stedelijk afvalwater moet adequaat worden behandeld omdat het bacteriën, virussen, stikstof, fosfor en andere verontreinigende stoffen kan bevatten die een risico kunnen vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid. De EU-richtlijn stedelijk afvalwater bevat een tijdschema voor de aanleg van infrastructuur voor het opvangen en behandelen van afvalwater in stedelijke gebieden. In het algemeen moet afvalwater worden onderworpen aan een biologische behandeling (“secundaire behandeling”), die een zeer hoog aandeel organische vervuiling, bacteriën en virussen verwijdert. Om het risico op algenbloei te verminderen, is verdere verwijdering van stikstof en/of fosfor nodig in grotere stedelijke gebieden die zijn aangesloten op kwetsbare wateren. De nieuwe landenprofielen worden gepubliceerd op de Water Informatie Systeem voor Europa (WISE) Zoetwater platform, dat wordt ontwikkeld tot een uniek toegangspunt voor toegang tot gegevens en informatie over de milieutoestand en beleidsevaluaties van Europees zoetwater. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

De toekomst ligt in jouw handen: bekijk het platform Conference on the Future of Europe

De toekomst ligt in jouw handen: bekijk het platform Conference on the Future of Europe

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-19 13: 07: 06 , ENRD News [ad_1] Welke toekomst wil je voor de Europese Unie? Geef uw mening over gezondheid, democratie, digitalisering, onderwijs en andere onderwerpen in Europa en wat deze in het bijzonder voor het platteland van Europa betekenen. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben toegezegd naar Europeanen te zullen luisteren en hebben het meertalige digitale platform gelanceerd dat beschikbaar is in 24 talen: De conferentie over de toekomst van Europa. Alle EU-burgers, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of geslacht, kunnen bijdragen aan het vormgeven van hun eigen toekomst en die van Europa als geheel. De conferentie over de toekomst van Europa is een ongekende, open en inclusieve oefening in deliberatieve democratie. Het wil mensen uit alle lagen van de bevolking, in heel Europa, meer zeggenschap geven over wat ze van de Europese Unie verwachten, wat vervolgens zou moeten helpen bij het bepalen van de toekomstige richting en beleidsvorming van de EU. Laten we er samen voor zorgen dat landelijke stemmen goed tot uiting komen in deze uitwisselingen! [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Hoe lokale actoren deelnemen aan het beleidsproces

Hoe lokale actoren deelnemen aan het beleidsproces

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-15 18: 25: 30 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Samen met de H2020-projecten MOVING, LIAISON en PoliRural, zal SHERPA de ervaring en kennis die op lokaal of regionaal niveau is verzameld, delen via de multi-actor platforms in deze projecten. Het zal voorbeelden laten zien van hoe de betrokkenheid van lokale actoren kan worden geleverd om het beleidsproces op verschillende niveaus, van lokaal tot Europees, te voeden. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

De oorzaken en gevolgen van ontvolking

De oorzaken en gevolgen van ontvolking

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-15 18: 29: 33 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het Weense Instituut voor Demografie organiseert deze conferentie. Het doel is om onderzoekers van over de hele wereld samen te brengen die werken aan bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan vanuit demografische, economische, sociologische, politieke, ecologische en geografische perspectieven. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Demografische toekomst van de EU vormgeven |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Demografische toekomst van de EU vormgeven | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-16 15: 11: 31 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De conferentie, gehouden onder auspiciën van de president van de Republiek Bulgarije, zal het begin zijn van een decennium voor demografische veerkracht dat politieke steun zal mobiliseren voor beleidsreacties die alomvattend, onderbouwd en gebaseerd zijn op mensenrechten. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Bron: www.belgium.be België: 2021-11-17 20: 09: 07 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. 1. Veilige afstand en beperking sociale contacten Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. 2. Brede mondmaskerplicht Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties: in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer; bij de medische en niet-medische contactberoepen; in zorginstellingen; in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend; bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement; in winkels en winkelcentra; in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen; in bibliotheken, spelotheken en mediabibliotheken; in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector; in fitnesscentra in gebouwen voor de erediensten. De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten. 3. Covid Safe Ticket+ Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor: publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest. 4. Verplicht telewerk Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of... Lees meer

Klimaatgevaren nemen in heel Europa toe in frequentie en ernst; nieuw regionaal overzicht gepubliceerd — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-11-17 10: 26: 58 , News [ad_1] De EER is nieuw 'Europa's veranderende klimaatgevaren' is een interactief rapport dat een overzicht geeft van eerdere en verwachte veranderingen in Europa's belangrijkste klimaatgevaren en hoe deze Europese regio's beïnvloeden. Het EEA-rapport is vooral waardevol voor beleidsmakers en deskundigen die zich bezighouden met: klimaatrisicobeoordeling en adaptatieplanning in Europa. EU-lidstaten kunnen de informatie ook gebruiken om klimaatgerelateerde gevaren te rapporteren aan de Europese Commissie. Het rapport, ontwikkeld met de steun van de Copernicus-dienst voor klimaatverandering (C3S) en andere EER-partners, geeft toegang tot zowel algemene als gedetailleerde informatie over regionale klimaatgevaren, evenals inzichten in hoe deze gevaren ecosystemen en economische sectoren. Het rapport sluit aan bij de bevindingen van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC) dat: klimaatverandering is onmiskenbaar verantwoordelijk voor een toename van extreme weersomstandigheden maar biedt meer gedetailleerde informatie voor Europa. Verwachte veranderingen zijn onder meer dat de gemiddelde temperaturen in heel Europa zullen blijven stijgen en dat extreme hitte naar verwachting nog sneller zal stijgen. Europeanen moeten zich voorbereiden op meer dagen met extreme hitte en voor meer extreme neerslag gebeurtenissen, stelt het rapport. Zuid-Europa moeten zich voorbereiden op warmere zomers, frequentere droogtes en een verhoogd brandgevaar. In Noord-Europa, jaarlijkse neerslag en hevige regenval zullen waarschijnlijk toenemen. Centraal Europa zal waarschijnlijk minder neerslag in de zomer ervaren, maar ook frequentere en sterkere weersextremen, waaronder hevige neerslag, rivieroverstromingen, droogtes en brandgevaar. De temperatuur van het zeeoppervlak, de hittegolven van de zee en de zuurgraad van het water zullen naar verwachting in totaal stijgen Europese regionale zeeën. De zeespiegelstijging versnelt aan alle Europese kusten, met uitzondering van de noordelijke Oostzee. Meer informatie over veel klimaatgerelateerde gevaren is te vinden in de: Europese klimaatgegevensverkenner, gezamenlijk ontwikkeld door het EMA en C3S. De Klimaatpact van Glasgow, overeengekomen bij de 26e Conferentie van de partijen (COP26) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), benadrukt de urgentie van het opschalen van klimaatadaptatie en het delen van kennis en technologieën om het aanpassingsvermogen te vergroten, de veerkracht te versterken en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. Het document erkent ook het belang van de beste beschikbare wetenschap voor effectieve klimaatactie en beleidsvorming, inclusief gegevens over klimaatgevaren, risico's en verlies en schade. De EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering heeft tot doel om tegen 2050 een klimaatbestendig Europa te smeden, waarbij wordt opgeroepen tot meer betrouwbare informatie over klimaatverandering, de gevolgen ervan en de benodigde aanpassing. In overeenkomst met de Europese klimaatwet, beoordeelt de Europese Commissie regelmatig de vorderingen van de lidstaten bij de aanpassing aan de klimaatverandering, met inbegrip van de waargenomen en toekomstige klimaatgerelateerde gevaren, waarover landen om de twee jaar verslag moeten uitbrengen. De Amerikaans mechanisme voor civiele bescherming vereist dat de EU-lidstaten en andere deelnemende staten periodieke nationale risicobeoordelingen aan de Commissie verstrekken. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Ondersteuning van bedrijfsadviseringssystemen voor vermindering van stikstofvervuiling

Ondersteuning van bedrijfsadviseringssystemen voor vermindering van stikstofvervuiling

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-15 18: 36: 13 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Deze online workshop wordt georganiseerd door de Europese Commissie, DG ENV en DG AGRI. Het doel is om standpunten en input te verzamelen van actoren in de landbouwsector over de volgende twee vragen: Welke ondersteuning krijgt u vandaag op landbouwbedrijfniveau via de AKIS/FAS voor kwesties die verband houden met maatregelen ter vermindering van stikstofverontreiniging / uitspoeling van nutriënten? Welke ondersteuning zou je willen krijgen, is er vanuit de boerderij vraag naar meer/andere kennisondersteuning over maatregelen ter vermindering van stikstofvervuiling? [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Verband voedselklimaat biodiversiteit |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Verband voedselklimaat biodiversiteit | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-15 18: 23: 00 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het Forum voor de Toekomst van de Landbouw organiseert conferenties en online evenementen om landbouw en milieu te bespreken. Er zal een panelsessie plaatsvinden om de nexus van voedselklimaat en biodiversiteit te bespreken: is de Europese Green Deal op de goede weg?. Het evenement wordt via internet gestreamd. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Bosinnovatie in praktijk brengen

Bosinnovatie in praktijk brengen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-15 18: 34: 26 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit seminar georganiseerd door EIP-AGRI zal vooral focussen op de sociale aspecten die een rol spelen bij bosinnovatie en hoe innovatie precies plaatsvindt. Het hoofddoel van het evenement is het ondersteunen van de versterking van de 'Forest Knowledge and Innovation Systems' door middel van kennisuitwisseling, bijdragen aan het bevorderen van samenwerking, onderwijs, opleiding en advies ter ondersteuning van duurzaam bosbeheer, en het ontsluiten van het sociaal-economische en ecologische potentieel van bossen voor plattelandsgebieden in de EU. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Schonere lucht had in 2019 in de hele EU minstens 178.000 levens kunnen redden — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-11-15 01: 05: 00 , News [ad_1] De EER-briefing 'Gezondheidseffecten van luchtvervuiling in Europa' presenteert bijgewerkte schattingen over hoe drie belangrijke verontreinigende stoffen – fijne deeltjes, stikstofdioxide, ozon op leefniveau – de gezondheid van Europeanen in 2019 hebben beïnvloed. De briefing beoordeelt ook het potentieel voordelen van verbetering van de luchtkwaliteit richting nieuwe richtlijnniveaus aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En, de briefing maatregelen vooruitgang in de richting van de EU-actieplan voor nulvervuiling doelstelling om het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van blootstelling aan fijnstof in 2030 met meer dan 55% te verminderen. Volgens de laatste schattingen van het EMA 307.000 mensen stierven voortijdig door blootstelling aan fijnstofverontreiniging in de EU in 2019[1]. Minstens 58%, of 178.000, van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als alle EU-lidstaten het nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijnniveau van de WHO van 5 µg/m . hadden bereikt3. De luchtkwaliteit in Europa was in 2019 beter dan in 2018, wat ook resulteerde in minder negatieve gezondheidseffecten. De afname van de vervuiling volgt een langetermijntrend, gedreven door beleid om de uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Als onderdeel van de Europese Green Deal heeft de EU Actieplan voor nulvervuiling stelt een doel vast het aantal vroegtijdige sterfgevallen door blootstelling aan fijnstof met meer dan 55% tegen 2030, vergeleken met 2005. Volgens de analyse van het EMA ligt de EU momenteel op schema om het doel te bereiken, aangezien het aantal van deze sterfgevallen tussen 2005 en 2019 met ongeveer een derde is gedaald. “Investeren in schonere verwarming, mobiliteit, landbouw en industrie levert een betere gezondheid, productiviteit en levenskwaliteit op voor alle Europeanen en vooral voor de meest kwetsbaren. Deze investeringen redden levens en helpen ook de voortgang naar koolstofneutraliteit en een sterke biodiversiteit te versnellen”, zei Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van de EER. “Schone lucht inademen zou een fundamenteel mensenrecht moeten zijn. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor gezonde en productieve samenlevingen. Zelfs met verbeteringen in de luchtkwaliteit in de afgelopen jaren in onze regio, hebben we nog een lange weg te gaan om de niveaus in de nieuwe WHO Global Air Quality Guidelines te bereiken,” zei WHO Regional Director for Europe, Dr. Hans Henri P. Kluge. "Bij de WHO verwelkomen we het werk van het EMA, dat ons alle levens laat zien die kunnen worden gered als de nieuwe luchtkwaliteitsniveaus worden bereikt, en beleidsmakers solide bewijs geeft over de dringende noodzaak om deze gezondheidslast aan te pakken." De EER-briefing wordt net voor de gepubliceerd EU-forum voor schone lucht die zal plaatsvinden op 18 en 19 november 2021. Het forum brengt besluitvormers, belanghebbenden en experts samen om na te denken over de ontwikkeling en implementatie van effectief Europees, nationaal en lokaal luchtbeleid, -projecten en -programma's - en om te informeren over de lopende herziening van de EU-regels, met inbegrip van hun nauwere afstemming op de luchtkwaliteitsrichtlijnen van de WHO. Achtergrond Luchtvervuiling is een belangrijke oorzaak van vroegtijdige sterfte en ziekte en is de het grootste risico voor de gezondheid van het milieu in Europa. Hartziekte en... Lees meer

De Farm-to-Fork-strategie en samenwerking in de agrovoedingsketen

De Farm-to-Fork-strategie en samenwerking in de agrovoedingsketen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-10-19 09: 02: 52 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Europese Commissie lanceert een 'Forum on Best Practices in the Agri-Food Supply Chain' dat gericht is op het versterken van de samenwerking van primaire producenten, het verbeteren van hun positie in de voedselvoorzieningsketen en het vergroten van de markttransparantie als een van de acties die worden overwogen in het kader van de Farm naar Fork-strategie. De eerste sessie van dit forum, georganiseerd door het ENPO-contactpunt in samenwerking met het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie, zal de vorm aannemen van een workshop over 'The Farm to Fork Strategy and collaboration in the agri-food supply supply ketting'. Het evenement zal de overgang naar een duurzaam voedselsysteem en de belangrijkste uitdagingen bespreken vanuit het perspectief van boeren, producentenorganisaties, retailers, evenals de lidstaten en de Europese Commissie. Het zal concrete ervaringen en relevante financieringsmechanismen presenteren en bespreken die beschikbaar zijn in het kader van het huidige GLB en toekomstige strategische GLB-plannen ter ondersteuning van duurzame agro-voedselvoorzieningsketens. De bijeenkomst zal virtueel zijn. Een link om deel te nemen aan de workshop wordt alleen verstrekt aan bevestigde deelnemers. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

LIVE projecttentoonstelling: veerkrachtige kustgemeenschappen

LIVE projecttentoonstelling: veerkrachtige kustgemeenschappen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-10 18: 59: 43 , ENRD Upcoming Events [ad_1] FARNET organiseert een CLLD-projecttentoonstelling met een selectie van innovatieve FLAG-gefinancierde projecten die bijdragen aan het opbouwen van sociale, economische en ecologische veerkracht, gevolgd door een netwerkcocktail. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

De toekomst van voedsel

De toekomst van voedsel

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-04 16: 26: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De Future of Food-conferentie zal een platform op hoog niveau bieden om toekomstige trends en prioriteiten op het gebied van voedselinnovatie in Europa te bespreken, in de bredere context van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de EU-strategie van boer tot bord. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Europees start-up dorpsforum: lanceringsevenement

Europees start-up dorpsforum: lanceringsevenement

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-09 19: 13: 32 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit lanceringsevenement van het Startup Village Forum is specifiek gericht op het verzamelen van zowel politieke impulsen op hoog niveau als inzichten over uitdagingen en mogelijkheden voor startups op het platteland. Het evenement wordt via internet gestreamd. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

CAP-info uit de ‘CAP Tracker’

CAP-info uit de ‘CAP Tracker’

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-02 19: 01: 20 , ENRD News [ad_1] Een online informatiebron - de CAP Tracker - van EURACTIV biedt een scala aan informatie over de voorbereiding van de strategische GLB-plannen. Dit initiatief van EURACTIV maakt deel uit van het door de EC gefinancierde voorlichtingsmaatregelen die het publiek informeren over het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Volgens EURACTIV zal de CAP Tracker regelmatig updates geven over de volgende stappen voor het GLB en zal het ook volgen hoe elke lidstaat vordert met het ontwerp en de goedkeuring van hun nationale strategische GLB-plan. Bekijk de informatie die al beschikbaar is op de CAP Tracker. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Oproep tot het indienen van voorstellen “Steun voor voorlichtingsmaatregelen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2022”

Oproep tot het indienen van voorstellen “Steun voor voorlichtingsmaatregelen met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2022”

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-05 19: 25: 28 , ENRD News [ad_1] De Europese Commissie heeft op donderdag 28 oktober 2021 de oproep tot het indienen van financieringsvoorstellen 'Ondersteuning van voorlichtingsacties met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor 2022'. De voorstellen voor voorlichtingsacties moeten erop gericht zijn te illustreren hoe het nieuwe GLB zal bijdragen aan de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de Commissie, met name de Europese Green Deal. Het totale beschikbare budget is 4 000 000 EUR. Deadline voor het indienen van voorstellen is 25 januari 2022. Alle relevante informatie is ook te vinden hier. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Gezonde bodems voor duurzame landbouw

Gezonde bodems voor duurzame landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-04 16: 31: 45 , ENRD Upcoming Events [ad_1] EURACTIV modereert dit debat om verschillende vragen over dit onderwerp aan te pakken, waaronder wat is cadmium en waarom is het aanwezig in Europese bodems? Wat zijn de laatste wetenschappelijke bevindingen over cadmium in fosfaten? Wat zijn de knelpunten bij het realiseren van schone bodems in de EU? [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Bestuivers profiteren van alternatieven voor pesticiden in Griekse boomgaarden

Bestuivers profiteren van alternatieven voor pesticiden in Griekse boomgaarden

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-02 18: 56: 12 , ENRD News [ad_1] Het terugdringen van de afhankelijkheid van de lidstaten van landbouwbestrijdingsmiddelen kan de achteruitgang van de biodiversiteit helpen aanpakken. Een coöperatie van appeltelers in Griekenland heeft GLB-financiering gebruikt om te laten zien hoe dit in de praktijk kan gebeuren. Het Zagorin Hellas-project in Thessalië verving synthetische insecticiden door een op feromonen gebaseerde alternatieve benadering voor het beheersen van plaagschade door fruitmotten. De cofinanciering van het GLB voor agromilieuactiviteiten werd gebruikt om een ​​systeem van niet-toxische feromonenvallen in de boomgaarden op te zetten als onderdeel van een geïntegreerde plaagbestrijdingsoplossing. De projectresultaten zijn effectief gebleken bij het verminderen van schade door plagen en het ondersteunen van het herstel van de wilde flora en fauna. Het is vooral gunstig geweest voor bestuivers en andere insecten die nuttig zijn voor de appelbomen. Lees hier meer over goede praktijkbenadering van ongediertebestrijding van de ENPO website's RDP-projectdatabase. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu