Zoek Me Nu Organisatie

Geef uw mening over het Reductieprogramma voor pesticiden 2023-2027

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-24 10: 35: 06 , [ad_1] De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om tussen 17 januari en 20 maart 2022 deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het Programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en... Lees meer

Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-22 20: 29: 37 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken en stelt vast dat de omikronvariant aan een snelle opmars bezig is. Daarom kiest het Overlegcomité voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december de beschermingsmaatregelen aan. Het Overlegcomité... Lees meer

Nieuwe ENPO-themagroepen over plattelandsrevitalisatie en plattelandsontwikkeling

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 12: 25 , ENRD News [ad_1] Nieuwe ENPO-thematische groepen voor plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling worden operationeel met ambities om de lidstaten, regio's en belanghebbenden te ondersteunen bij het uitrollen van de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de Europese Commissie tot 2040. Leden van de thematische groep Landelijke Revitalisering kwamen in december bijeen... Lees meer

EU-bodemstrategie stelt voor dat bodem dezelfde juridische status heeft als lucht en water

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 13: 32 , ENRD News [ad_1] Ongeveer 70% van de Europese bodems wordt als aangetast beschouwd, wat een directe bedreiging vormt voor de voedselzekerheid en de gezondheid van ecosystemen. Gedegradeerde bodems brengen hoge kosten met zich mee voor de economie van de EU; momenteel meer dan 50 miljard euro per... Lees meer

#NewCAP ondersteunt de planning van de lidstaten voor koolstoflandbouwconcepten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 14: 16 , ENRD News [ad_1] De lidstaten blijven het concept en de voordelen van koolstoflandbouwbenaderingen omarmen, die actief worden aangemoedigd via de #NewCAP. Baltische landen erkennen het belang van koolstoflandbouw en delen en netwerken proactief hun ervaringen via de Actiegroep Oostzee, waarbij succesfactoren worden benadrukt die andere lidstaten van... Lees meer

Akkoord bereikt over verzameling regionale landbouwgegevens

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 15: 00 , ENRD News [ad_1] Een nieuwe EU-overeenkomst over het verzamelen van gegevens over landbouwbedrijven biedt duidelijkheid over aspecten van de GLB-rapportagevereisten van de lidstaten. De bestaande wetgeving zal nu worden gewijzigd, waarbij de verplichting voor lidstaten om regionale landbouwgegevens te rapporteren wordt geformaliseerd. Regionale gegevensrapportage is bedoeld om... Lees meer

Noodplan om de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis te waarborgen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 16: 20 , ENRD News [ad_1] Het waarborgen van de voedselvoorziening en voedselzekerheid is een doelstelling die is vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Risico's in verband met klimaat of gezondheid blijven echter onderstrepen dat het bereiken van deze Verdragsdoelstelling niet vanzelfsprekend is.... Lees meer

Podcast – #Foodsecurity: is Europa klaar om de volgende crises het hoofd te bieden?

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 17: 24 , ENRD News [ad_1] Voedselzekerheid is het onderwerp van een nieuwe aflevering van de podcastserie Voedsel voor Europa van DG AGRI. Als reactie op de problemen in de toeleveringsketen die zich in de vroege stadia van de Covid-19-pandemie hebben voorgedaan, hebben de EU-leiders een noodplan voor voedselzekerheid ontwikkeld... Lees meer

Lidstaten onderschrijven nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 18: 07 , ENRD News [ad_1] De ministers van Landbouw van de EU zijn ingenomen met de publicatie van een nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. In de conclusies die vorige maand zijn aangenomen tijdens de landbouw- en visserijvergadering van vorige maand, erkenden de ministers dat bossen meer moeten bijdragen aan de... Lees meer

Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15:18:46 , ENRD News [ad_1] Vorige maand werden door de Europese Commissie plannen onthuld voor verplichte due diligence voor producten die op de EU-markt worden verkocht om ervoor te zorgen dat ze niet in verband worden gebracht met ontbossing of bosdegradatie. Dergelijke wetgeving zou meer nadruk leggen op de productie van... Lees meer

Infographics: landbouwfeiten en cijfers van het Europees Parlement

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 19: 32 , ENRD News [ad_1] Meertalige informatie over landbouw in de EU, inclusief financiering per land, werkgelegenheid en productie, is beschikbaar in een nieuwe reeks "in één oogopslag"-infographics van het Europees Parlement. Deze nieuwe verzameling GLB-communicatiemateriaal is beschikbaar in alle officiële talen van de EU via de verschillende taalversies... Lees meer

Oproep voor EIP-AGRI Focus Groups-experts nu geopend

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 20: 53 , ENRD News [ad_1] Nieuw telefoongesprek voor EIP-AGRI-focusgroepen, tijdelijke groepen van geselecteerde experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen, zijn nu geopend. De onderwerpen die in de drie nieuwe focusgroepen aan de orde komen zijn: - Duurzame manieren om het gebruik van... Lees meer

Voedingsstofprofielen: openbare raadpleging

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 20: 13 , ENRD News [ad_1] een nieuwe openbare raadpleging door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is nu open en vraagt ​​om meningen over de toekomst van geharmoniseerde etikettering op de voorkant van de verpakking en beperkingen op "claims" op voedsel. Voorstellen voor een verkeerslichtsysteem worden door de lidstaten... Lees meer

Beleidsinstrumenten om de doelstellingen van Farm to Fork te bereiken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 38: 38 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Deze virtuele EURACTIV-conferentie zal bespreken wat we nog niet weten over de impact van de EU-strategie van boer tot bord op boeren, consumenten en het milieu. En welke beleidsinstrumenten zijn nodig om de doelstellingen te halen? [ad_2] Lees dit artikel en meer van... Lees meer

Internationaal congres van berg- en steile hellingen wijnbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 43: 16 , ENRD Upcoming Events [ad_1] CERVIM – Centre for Research, Environmental Sustainability and Advancement of Mountain Viticulture, op het beschermheerschap van de OIV – International Organization of Vine and Wine, en georganiseerd door de Universiteit van Trás-os-Montes en Alto Douro (UTAD), de Vereniging voor de Durian Viticulture Development... Lees meer

12e Europese bergconventie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 46: 17 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De XII European Mountain Convention wordt georganiseerd in het Sila National Natural Park, Italië, door Euromontana in samenwerking met Cia - Agricoltori Italiani. Deze conventie heeft tot doel een duurzame strategie te definiëren voor de ontwikkeling van slimme bergen richting 2050. [ad_2] Lees... Lees meer

1e Thematische Groepsbijeenkomst over plattelandsvernieuwing

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-16 09: 39: 40 , ENRD News [ad_1] De eerste bijeenkomst van de ENPO Thematische Groep (TG) over plattelandsrevitalisatie (15 december 2021) bood een ruimte voor uitwisseling over de belangrijkste stimulerende factoren die de revitalisering van het platteland ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de plattelandsgebieden die worden getroffen door bevolkingsverlies, vergrijzing en... Lees meer

Duidelijke kansen om de afvalproductie in Europa los te koppelen van economische groei — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-15 11: 01: 36 , News [ad_1] Afval voorkomen is een belangrijk onderdeel van Europa's strategie om over te schakelen naar een hulpbronnenefficiënte en klimaatneutrale circulaire economie. Afvalproductie over Europa verhoogd met 5,2% tussen 2014 en 2018, terwijl het bbp volgens het EEA-rapport in de EU met 14,8 % toenam 'Vooruitgang bij... Lees meer

Sensibiliseringscampagne over online oplichting speciaal voor tieners

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-15 16: 44: 34 , [ad_1] Jongeren, die vaak op het internet en op sociale netwerken zitten, zijn een doelwit bij uitstek voor oplichters. Daarom lanceert de FOD Economie op 15 december een campagne om jongeren van 12 tot 16 jaar te sensibiliseren: #SpotDeScam. De campagne is opgebouwd volgens een (online) game,... Lees meer

Europese conferentie over landbouwsystemen | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-01-11 18: 55: 45 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De 14e European Farming Systems Conference (IFSA – European Group) wordt gehouden in de Universiteit van Évora, Portugal, en wordt georganiseerd door het Mediterraan Instituut voor Landbouw, Milieu en Ontwikkeling (MED), en zal zich concentreren op landbouwsystemen die de klimaatverandering en hulpbronnen onder... Lees meer

Uitvoering van de plattelandsvisie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 04: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De tweede SHERPA Jaarconferentie: 'Make it happen! 'Implementatie van de plattelandsvisie' zal zich concentreren op het werk van de SHERPA Multi-Actor Platforms (MAP's) in 2021, met betrekking tot drie relevante onderwerpen voor de implementatie van de plattelandsvisie: alternatieve plattelandstoekomsten (foresight), verandering in productie... Lees meer

Sociale innovatie en ondernemerschap in plattelandsgebieden van de EU

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 09: 02 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het doel van CERUSI (Central European Rural Social Innovation) is het versterken van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in plattelandsgebieden in heel Europa. Het Transnational Policy Forum brengt belanghebbenden uit het regionale beleid uit Centraal-Europa samen om de uitdagingen en doelstellingen van plattelandsontwikkeling... Lees meer

Beter verbonden plattelandsgebieden: de mobiliteit op het platteland verbeteren

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 15: 43 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De belangrijkste thematische focus van de 3e regionale workshop van het Smart Rural 21-project zal 'Beter verbonden landelijke gebieden – verbetering van de landelijke mobiliteit' zijn, inclusief informatie over Ostana's slimme dorpsstrategie en oplossingen en informatie over het Smart Villages-ondersteuningskader in Italië en... Lees meer

Nederlands Waterprogramma 2022-2027: resultaten van de openbare raadpleging

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-13 11: 25: 12 , [ad_1] Van 15 juni 2021 tot en met 14 september 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027, voor rekening van de Nederlandse overheid. Dit programma geeft de hoofdlijnen weer van het nationale... Lees meer

Wereldwijd forum voor voedsel en landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 18: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) is een internationale conferentie over centrale kwesties die van vitaal belang zijn voor het mondiale landbouw- en voedselbeleid. Het vijfdaagse forum biedt een groot aantal evenementen die 3.000 deelnemers uit de wereld van de politiek,... Lees meer

Steden spelen een centrale rol in de transitie naar duurzaamheid in Europa — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-10 10: 55: 00 , News [ad_1] Steden zijn centra van innovatie en economische activiteit maar ze hebben ook invloed op sociale uitdagingen zoals segregatie, armoede en ongelijkheid. Milieu-uitdagingen voor steden variëren van verergerende effecten van klimaatverandering, zoals hittegolven en overstromingen, tot vervuiling, afvalbeheer of verlies van groene ruimte. Het EER-rapport 'Stedelijke... Lees meer

Drie miljard extra bomen tegen 2030 – lancering van MapMyTree-tool — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-09 13: 40: 00 , News [ad_1] Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. De toezegging van 3 miljard bomen zal worden uitgevoerd met een langetermijnplannings- en monitoringschema om ervoor te zorgen dat de bomen worden geplant en in de loop van... Lees meer

Nieuwe indicator voor pesticiden in Europese wateren — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-09 11: 20: 11 , News [ad_1] De EER heeft een nieuwe indicator dat de bevindingen van pesticiden in de rivieren, meren en grondwateren van Europa. De gegevens, verzameld uit EER-lidstaten in heel Europa, tonen het aandeel waterlichamen waar tussen 2013 en 2019 buitensporige niveaus van pesticiden zijn geregistreerd. De gegevens zijn... Lees meer

1e bijeenkomst van de ENPO-thematische groep over plattelandsrevitalisatie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-17 10: 19: 01 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Op 30 juni 2021 presenteerde de Europese Commissie de: visie voor het platteland in 2040, op basis van een grondige diagnose van de uitdagingen en zorgen waarmee ze worden geconfronteerd, evenals het benadrukken van enkele van de meest veelbelovende kansen die beschikbaar zijn.... Lees meer