Zoek Me Nu Organisatie
Geef uw mening over het Reductieprogramma voor pesticiden 2023-2027

Geef uw mening over het Reductieprogramma voor pesticiden 2023-2027

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-24 10: 35: 06 , [ad_1] De federale en gewestelijke autoriteiten nodigen u uit om tussen 17 januari en 20 maart 2022 deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het Programma 2023-2027 van het Nationaal Actieplan voor de Reductie van Pesticiden (NAPAN).Dit programma heeft tot doel het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en  de volksgezondheid te verminderen door middel van verschillende acties (opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies, enz.), gericht op zowel professionelen (landbouw, groensector, publiek en privaat) als particulieren.Uw mening interesseert ons !Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd heeft u de kans om actief deel te nemen aan het openbaar onderzoek via het online platform napan.mijnopinie.belgium.be. Dit platform zal toegankelijk zijn vanaf 17 januari 2022.Op dit platform vindt u de nationale, federale en gewestelijke acties. Filteren op beleidsniveau is mogelijk.U kunt ons uw schriftelijke opmerkingen ook uiterlijk op 20 maart 2022 bezorgen op het volgende adres: napan@health.fgov.be of per post naar Dr. Ir. Vincent Van Bol, FOD Volksgezondheid, Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten, Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Overlegcomité verscherpt preventieve gezondheidsmaatregelen tegen omikronvariant

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-22 20: 29: 37 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken en stelt vast dat de omikronvariant aan een snelle opmars bezig is. Daarom kiest het Overlegcomité voor een aanpak van voorzichtigheid en scherpt het met ingang van zondag 26 december de beschermingsmaatregelen aan. Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen is teruggevallen met ook een lichte daling van de druk op de zorg. Niettemin blijven er 693 bedden op intensieve zorg bezet door coronapatiënten. Intussen wordt ons land, net als andere landen, geconfronteerd met een nieuwe realiteit: de snelle opmars van de nieuwe omikronvariant, nu al verantwoordelijk voor 27% van de besmettingen in België. Deze nieuwe variant is veel besmettelijker dan de vorige varianten en zal tegen begin 2022 de dominante variant in ons land zijn. Gezien de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant is uiterste voorzichtigheid geboden. Belang van boostervaccinatie De vaccinaties blijven de belangrijkste bescherming tegen ernstig ziek worden door het coronavirus, met name de boostervaccinatie biedt extra bescherming tegen de omikronvariant. Bijna vier op tien (37%) volwassenen hebben hun boostervaccinatie reeds gekregen en het Overlegcomité wil dat tegen eind januari alle volwassenen de kans hebben gekregen zich te laten vaccineren met de booster. Om de omikronverspreiding te vertragen, de gevolgen voor ziekenhuizen te beperken en de heropening van de scholen na de kerstvakantie niet in gevaar te brengen, heeft het Overlegcomité een reeks bijkomende beschermingsmaatregelen genomen die ingaan vanaf zondag 26 december. Beschermingsmaatregelen 1. Geen versoepelingen De huidige regels beslist op het Overlegcomité van 3 december blijven van kracht, met onder meer de mondmaskerplicht (vanaf 6 jaar), de verplichting tot telewerk (met maximum één terugkomdag) en sluiting van de horeca om 23.00 uur (geen uitzondering voor Kerst of Nieuwjaar). 2. Verbod op evenementen en activiteiten binnen Alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Dit geldt ook voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, en congresssen die binnen worden georganiseerd. Ook de binnenruimtes in de culturele, feestelijke en recreatieve sector worden gesloten, met uitzondering van: · Bibliotheken, spelotheken en mediabibliotheken · Musea · Georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd · Feest- en receptiezalen, enkel voor huwelijken en begrafenissen · Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams. Ook bioscopen, lasergames, bowlingzalen, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken en indoor trampoline-parken moeten worden gesloten. De sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness en zwembaden. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen. 3. Strengere regels voor evenementen buiten Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen: · Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers · Maximaal één bezoeker/4 m2 · Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen. 4. Sportwedstrijden zonder publiek De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en -trainingen wordt verboden, zowel binnen als buiten. 5. Veilig winkelen Winkelen kan... Lees meer

Nieuwe ENPO-themagroepen over plattelandsrevitalisatie en plattelandsontwikkeling

Nieuwe ENPO-themagroepen over plattelandsrevitalisatie en plattelandsontwikkeling

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 12: 25 , ENRD News [ad_1] Nieuwe ENPO-thematische groepen voor plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling worden operationeel met ambities om de lidstaten, regio's en belanghebbenden te ondersteunen bij het uitrollen van de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de Europese Commissie tot 2040. Leden van de thematische groep Landelijke Revitalisering kwamen in december bijeen om: hoor en leer van strategische benaderingen die door landen en regio's worden geïmplementeerd om plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen. Dergelijke sessies hielpen deelnemers om hun knowhow te netwerken en gemeenschappelijke inzichten op te bouwen over factoren die de revitalisering van het platteland mogelijk maken. Bijzondere aandacht gaat uit naar plattelandsgebieden die worden getroffen door bevolkingsverlies, vergrijzing en een gebrek aan economische kansen. Lees meer van de ENPO-websitepagina's over deze Thematische Groep en resultaten van de eerste bijeenkomst, inclusief volgende stappen voor het promoten van beleidsinstrumenten die niemand achterblijven tijdens de revitalisering van het platteland van Europa. Onze nieuwe Thematische Groep Landelijk Proeflezen gaat ook van start met als doel om ervaringen uitwisselen en aanbevelingen ontwikkelen die als leidraad kunnen dienen voor het ontwerp en de implementatie van mechanismen voor plattelandsbestendigheid in de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus (nationaal, regionaal en lokaal). Meer informatie is beschikbaar op de ENPO-website over onze nieuwe Rural Proofing Thematic Group. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

EU-bodemstrategie stelt voor dat bodem dezelfde juridische status heeft als lucht en water

EU-bodemstrategie stelt voor dat bodem dezelfde juridische status heeft als lucht en water

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 13: 32 , ENRD News [ad_1] Ongeveer 70% van de Europese bodems wordt als aangetast beschouwd, wat een directe bedreiging vormt voor de voedselzekerheid en de gezondheid van ecosystemen. Gedegradeerde bodems brengen hoge kosten met zich mee voor de economie van de EU; momenteel meer dan 50 miljard euro per jaar. Factoren zoals deze dragen bij aan de grondgedachte achter voorstellen voor een EU-bodemgezondheidswet, opgenomen in de nieuwe bodemstrategie van de EU die vorige maand is gepubliceerd. Deze nieuwe bodemstrategie heeft tot doel tegen 2050 alle Europese bodems hersteld, veerkrachtig en adequaat te beschermen. De landbouw zal een beslissende rol spelen en landbouwers zullen worden geholpen door risicobeoordelingsmethoden die de Verordening bemestingsmiddelen. In het kader van de nieuwe Strategie zal ook de haalbaarheid worden onderzocht van de invoering van een bodemgezondheidscertificaat voor grondtransacties. Daarnaast wordt een initiatief “test je bodem gratis” voorgesteld, waardoor boeren en andere actoren meer te weten komen over de gezondheid van hun bodem. Zie de De officiële tekst van Bodemstrategie om deze nieuwste bodemontwikkelingen te ontdekken, inclusief hoe boeren worden beloond voor het opslaan van koolstof en het leveren van ecosysteemdiensten. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

#NewCAP ondersteunt de planning van de lidstaten voor koolstoflandbouwconcepten

#NewCAP ondersteunt de planning van de lidstaten voor koolstoflandbouwconcepten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 14: 16 , ENRD News [ad_1] De lidstaten blijven het concept en de voordelen van koolstoflandbouwbenaderingen omarmen, die actief worden aangemoedigd via de #NewCAP. Baltische landen erkennen het belang van koolstoflandbouw en delen en netwerken proactief hun ervaringen via de Actiegroep Oostzee, waarbij succesfactoren worden benadrukt die andere lidstaten van pas kunnen komen. In Duitsland, een nationale akkerbouwstrategie geeft prioriteit aan klimaatvriendelijke landbouw en het debat in het land duurt voort over de verdiensten van productiemethoden die de humusvorming bevorderen. Verbintenissen op lange termijn voor de financiering van koolstoflandbouw worden als essentieel beschouwd voor een transformatie van de moderniseringsplannen van de agrarische sector. Spanje is een andere lidstaat die van plan is GLB-steun te gebruiken om de biologische landbouw op te schalen en hier wordt de transformatie naar koolstoffixerende, emissiebeperkende landbouw gezien als "helpen de plattelandseconomieën te stimuleren, door het scheppen van banen en economische voordelen te combineren met de bescherming van het milieu, de strijd tegen klimaatverandering en een verbetering van het dierenwelzijn.” Enthousiasme voor Frans en Pools De ontwikkelingen in de koolstoflandbouw krijgen ook steeds meer bekendheid dankzij communicatiecampagnes zoals de door de EU gefinancierde informatie van Speciaal rapport van EURACTIV over de Europese koolstoflandbouwtrend. Houd de in de gaten webpagina over koolstoflandbouw van de Europese Commissie en ook op de ENPO-website voor meer nieuws over de laatste ontwikkelingen in de koolstoflandbouw in de EU. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Akkoord bereikt over verzameling regionale landbouwgegevens

Akkoord bereikt over verzameling regionale landbouwgegevens

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 15: 00 , ENRD News [ad_1] Een nieuwe EU-overeenkomst over het verzamelen van gegevens over landbouwbedrijven biedt duidelijkheid over aspecten van de GLB-rapportagevereisten van de lidstaten. De bestaande wetgeving zal nu worden gewijzigd, waarbij de verplichting voor lidstaten om regionale landbouwgegevens te rapporteren wordt geformaliseerd. Regionale gegevensrapportage is bedoeld om bij te dragen tot een meer gerichte en effectieve uitvoering van het GLB. Na de overeenkomst zei Simona Vrevc, voorzitter van het Speciaal Comité Landbouw namens het Sloveense EU-voorzitterschap, dat de overeenkomst "een belangrijke stap voorwaarts betekent in onze inspanningen om het Europese landbouwstatistieksysteem te moderniseren en zo de kwantiteit en kwaliteit te verbeteren data beschikbaar voor beleidsvorming, bestuur en onderzoek.” Lees meer over de achtergrond en volgende stappen voor deze #NewCAP-ontwikkeling [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Noodplan om de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis te waarborgen

Noodplan om de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis te waarborgen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 16: 20 , ENRD News [ad_1] Het waarborgen van de voedselvoorziening en voedselzekerheid is een doelstelling die is vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Risico's in verband met klimaat of gezondheid blijven echter onderstrepen dat het bereiken van deze Verdragsdoelstelling niet vanzelfsprekend is. Een mededeling van de Europese Commissie werd in november uitgebracht om de bescherming van EU-voedselsystemen tegen risico's aan te pakken. De mededeling bevestigt dat er geen kant-en-klare oplossing is om een ​​toekomstige, onvoorspelbare crisis het hoofd te bieden en stelt dat de beste oplossing erin bestaat de kennis van de kwetsbaarheden en risico's te vergroten en deze zoveel mogelijk te beperken. Netwerken is een waardevol instrument voor crisisbeheersing om dergelijke kennis te delen en te creëren. Lees meer over het nieuwe noodplan van de EU voor voedselvoorziening en nadenken over hoe GLB-netwerken kunnen helpen bij het ondersteunen van de doelstellingen om de veerkracht van de EU-voedselvoorziening te versterken. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Podcast – #Foodsecurity: is Europa klaar om de volgende crises het hoofd te bieden?

Podcast – #Foodsecurity: is Europa klaar om de volgende crises het hoofd te bieden?

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 17: 24 , ENRD News [ad_1] Voedselzekerheid is het onderwerp van een nieuwe aflevering van de podcastserie Voedsel voor Europa van DG AGRI. Als reactie op de problemen in de toeleveringsketen die zich in de vroege stadia van de Covid-19-pandemie hebben voorgedaan, hebben de EU-leiders een noodplan voor voedselzekerheid ontwikkeld om de voedselvoorziening van de EU veilig te stellen in het geval van nieuwe natuurlijke of door de mens veroorzaakte crises. Deze tiende aflevering van Voedsel voor Europa podcasts kijkt naar de problemen die spelen bij het maken van een plan dat geschikt is voor alle evenementen. Zoals de effecten van klimaatverandering, cyberaanvallen, aardbevingen, vulkanen, mislukte oogsten of nucleaire ongevallen. We onderzoeken de lessen die kunnen worden getrokken uit wat er goed – en fout – ging tijdens de pandemie. Gasten in deze aflevering zijn onder meer Michael Scannell, adjunct-directeur-generaal van het ministerie van Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie; crisisbeheersingsexpert David Horobin; en Valentina Zanetti, een Italiaanse melkveehouder en kaasproducent die de vele stormen heeft doorstaan ​​die Covid met zich meebracht. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Lidstaten onderschrijven nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Lidstaten onderschrijven nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 18: 07 , ENRD News [ad_1] De ministers van Landbouw van de EU zijn ingenomen met de publicatie van een nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. In de conclusies die vorige maand zijn aangenomen tijdens de landbouw- en visserijvergadering van vorige maand, erkenden de ministers dat bossen meer moeten bijdragen aan de Europese Green Deal en mondiale doelstellingen zoals de 2030 Agenda. De essentiële rol van bossen voor de gezondheid van mens, dier en een gezonde natuurlijke omgeving werd door de ministers benadrukt in het kader van de 'One Health'-benadering. De nieuwe bosstrategieën nadruk op het bevorderen van duurzame houtproducten werd van cruciaal belang geacht, evenals voorstellen voor het opzetten van een nieuw partnerschap voor bosbouwonderzoek en -innovatie. Conclusies van de Raad benadrukte ook de noodzaak om een ​​evenwicht te vinden tussen de ecologische, sociale en economische aspecten van duurzaam bosbeheer. Ze benadrukten het belang van het respecteren en behouden van de diversiteit van bossen en bosbeheerpraktijken in verschillende lidstaten en regio's. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15:18:46 , ENRD News [ad_1] Vorige maand werden door de Europese Commissie plannen onthuld voor verplichte due diligence voor producten die op de EU-markt worden verkocht om ervoor te zorgen dat ze niet in verband worden gebracht met ontbossing of bosdegradatie. Dergelijke wetgeving zou meer nadruk leggen op de productie van rundvlees, soja, palmolie, hout, cacao en koffieproducten en afgeleide producten die op de EU-markt worden gebracht. Vicevoorzitter Timmermans lichtte de achtergrond van dit nieuwe voorstel toe met de woorden: “Onze ontbossingsverordening beantwoordt de oproep van burgers om de Europese bijdrage aan ontbossing te minimaliseren en duurzame consumptie te bevorderen. Tussen 1990 en vorig jaar hebben we 420 miljoen hectare bos verloren - dat is een gebied dat groter is dan de Europese Unie. De vraag van de EU naar grondstoffen zoals palmolie, soja, hout, rundvlees, cacao en koffie zijn sterke aanjagers van ontbossing. Steeds meer burgers willen dat we hier een einde aan maken. Ons voorstel creëert daarom een ​​sterk due diligence-systeem. Het zorgt ervoor dat we deze producten alleen importeren als we kunnen vaststellen dat ze ontbossingsvrij en legaal zijn geproduceerd.” [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Infographics: landbouwfeiten en cijfers van het Europees Parlement

Infographics: landbouwfeiten en cijfers van het Europees Parlement

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 19: 32 , ENRD News [ad_1] Meertalige informatie over landbouw in de EU, inclusief financiering per land, werkgelegenheid en productie, is beschikbaar in een nieuwe reeks "in één oogopslag"-infographics van het Europees Parlement. Deze nieuwe verzameling GLB-communicatiemateriaal is beschikbaar in alle officiële talen van de EU via de verschillende taalversies van de website van het Europees Parlement. De infographics vergroten het bewustzijn over het belang van landbouw voor alle EU-landen. Het omvat zowel de GLB-pijlers als: zet GLB-fondsen in de schijnwerpers voor landbouw, plattelandsgebieden, klimaatactie en beheer van natuurlijke hulpbronnen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Oproep voor EIP-AGRI Focus Groups-experts nu geopend

Oproep voor EIP-AGRI Focus Groups-experts nu geopend

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 20: 53 , ENRD News [ad_1] Nieuw telefoongesprek voor EIP-AGRI-focusgroepen, tijdelijke groepen van geselecteerde experts die zich richten op een specifiek onderwerp en kennis en ervaring delen, zijn nu geopend. De onderwerpen die in de drie nieuwe focusgroepen aan de orde komen zijn: - Duurzame manieren om het gebruik van pesticiden bij de productie van pit- en steenfruit te verminderen - Digitale tools voor duurzaam nutriëntenbeheer - Water: op de natuur gebaseerde oplossingen voor waterbeheer onder klimaatverandering Als je praktische ervaring hebt met een van deze onderwerpen en deze met 19 andere experts wilt delen om kansrijke en inspirerende ideeën voor innovatie te identificeren, kun je je aanmelden tot dinsdag 11 januari 2022 23: 59 uur CET (Brusselse tijd). [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Voedingsstofprofielen: openbare raadpleging

Voedingsstofprofielen: openbare raadpleging

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-20 15: 20: 13 , ENRD News [ad_1] een nieuwe openbare raadpleging door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is nu open en vraagt ​​om meningen over de toekomst van geharmoniseerde etikettering op de voorkant van de verpakking en beperkingen op "claims" op voedsel. Voorstellen voor een verkeerslichtsysteem worden door de lidstaten besproken, vergelijkbaar met de EU-energienormen voor elektrische apparaten en gebouwen. Dit zou gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn in de hele waardeketen van producent tot consument over voedingsgerelateerde eigenschappen van voedsel, met name nutriënten en niet-nutriënten van voedsel die van belang zijn voor de volksgezondheid en van voedingswaarde voor de Europese bevolking. Geef je mening over de wetenschap achter de voedingsprofielen van levensmiddelen in de EU. De openbare raadpleging loopt tot 9 januari, waarna de EFSA begin 2022 haar wetenschappelijke advies afrondt. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Beleidsinstrumenten om de doelstellingen van Farm to Fork te bereiken

Beleidsinstrumenten om de doelstellingen van Farm to Fork te bereiken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 38: 38 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Deze virtuele EURACTIV-conferentie zal bespreken wat we nog niet weten over de impact van de EU-strategie van boer tot bord op boeren, consumenten en het milieu. En welke beleidsinstrumenten zijn nodig om de doelstellingen te halen? [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Internationaal congres van berg- en steile hellingen wijnbouw

Internationaal congres van berg- en steile hellingen wijnbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 43: 16 , ENRD Upcoming Events [ad_1] CERVIM – Centre for Research, Environmental Sustainability and Advancement of Mountain Viticulture, op het beschermheerschap van de OIV – International Organization of Vine and Wine, en georganiseerd door de Universiteit van Trás-os-Montes en Alto Douro (UTAD), de Vereniging voor de Durian Viticulture Development (ADVID) en UP Faculty of Science organiseren in mei 2022 het 7th International Congress of Mountain and Steep Slopes Viticulture. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

12e Europese bergconventie |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

12e Europese bergconventie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-17 17: 46: 17 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De XII European Mountain Convention wordt georganiseerd in het Sila National Natural Park, Italië, door Euromontana in samenwerking met Cia - Agricoltori Italiani. Deze conventie heeft tot doel een duurzame strategie te definiëren voor de ontwikkeling van slimme bergen richting 2050. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

1e Thematische Groepsbijeenkomst over plattelandsvernieuwing

1e Thematische Groepsbijeenkomst over plattelandsvernieuwing

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-16 09: 39: 40 , ENRD News [ad_1] De eerste bijeenkomst van de ENPO Thematische Groep (TG) over plattelandsrevitalisatie (15 december 2021) bood een ruimte voor uitwisseling over de belangrijkste stimulerende factoren die de revitalisering van het platteland ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de plattelandsgebieden die worden getroffen door bevolkingsverlies, vergrijzing en een gebrek aan economische kansen. Presentaties en foto's van het evenement zijn beschikbaar op de evenement pagina. Een rapport zal binnenkort beschikbaar zijn. Deze TG werd gelanceerd met de ambitie om meer in detail te focussen op plattelandsvernieuwing, een centraal thema voor de visie voor plattelandsgebieden, en om de uitrol van de visie in de lidstaten te ondersteunen, ook op regionaal en lokaal niveau. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Duidelijke kansen om de afvalproductie in Europa los te koppelen van economische groei — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-15 11: 01: 36 , News [ad_1] Afval voorkomen is een belangrijk onderdeel van Europa's strategie om over te schakelen naar een hulpbronnenefficiënte en klimaatneutrale circulaire economie. Afvalproductie over Europa verhoogd met 5,2% tussen 2014 en 2018, terwijl het bbp volgens het EEA-rapport in de EU met 14,8 % toenam 'Vooruitgang bij het voorkomen van afval in Europa — het geval van de preventie van textielafval.' Uit dezelfde gegevenstrends blijkt ook dat de goedkeuring van de eerste afvalpreventieprogramma's door landen, die vanaf 2013 of eerder in de meeste EU-landen van toepassing waren, onvoldoende was om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen. Uit de analyse blijkt dat de afvalproductie nog steeds erg afhankelijk is van ontwikkelingen in de economie, maar over het algemeen is de EU erin geslaagd om een ​​groei van de afvalproductie te realiseren die lager is dan de economische groei, of een zogenaamde relatieve ontkoppeling. Toch moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat afval in reële termen afneemt in een groeiende economie. De vaststelling van concrete doelstellingen — een sterke motor van beleidsvorming — zou het preventiebeleid op EU- en nationaal niveau helpen consolideren. In de EER-analyse is gekeken naar: nationale afvalpreventieprogramma's en specifiek afvalstromen in beeld, indicatoren, doelen en maatregelen om verspilling te voorkomen. Uit de evaluatie bleek dat vanaf dit jaar 10 van de 32 onderzochte landen geen afvalpreventieprogramma hebben, zoals vereist door de EU-wetgeving. Textielafval in beeld Textielafval zou veel baat hebben bij verbeterde maatregelen om afval te voorkomen, aangezien dit een snelgroeiende, milieubelastende afvalstroom is die gepaard gaat met niet-duurzame consumptiepatronen. De gemiddelde Europeaan genereert ongeveer 11 kg textielafval per jaar. Het voorkomen van textielafval heeft een groot potentieel, vooral door het verminderen van het textielverbruik, ecodesign en uiteindelijk hergebruik. Om dit te vergemakkelijken, moet de nadruk worden gelegd op: productontwerp om duurzame en duurzame materialen te promoten, terwijl ondersteuning moet worden gegeven aan: reparatie (bijv. met gebruik van belastingvoordelen) en hergebruiken (bijvoorbeeld via regelgeving). Nieuwe EER-briefing: handel in recyclebaar afval in heel Europa Een aparte EER-briefing 'Grensoverschrijdende afvaltransporten in de EU koppelen aan de circulaire economie', ook vandaag gepubliceerd, kijkt naar de stand van zaken voor de handel in ongevaarlijk, recyclebaar afval binnen de EU. De briefing ondersteunt niet alleen de lopende evaluatie door de Europese Commissie van de EU-verordening inzake de overbrenging van afvalstoffen, maar biedt ook inzicht in de handel in recyclebare materialen in de EU en mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat afval op de best mogelijke manier wordt behandeld in overeenstemming met de principes van de afvalhiërarchie. Meer dan 90% van het afval dat in de EU wordt geproduceerd, wordt verwerkt in het land waar het is geproduceerd, met inachtneming van het 'nabijheidsbeginsel' van de EU dat ten grondslag ligt aan de EU-afvalwetgeving. Echter, grensoverschrijdende handel aanbod van niet-gevaarlijk, recyclebaar afval kansen om de milieuvriendelijke verwerkingsopties te vinden, waardoor secundaire grondstoffen van goede kwaliteit kunnen worden geproduceerd en de principes van een circulaire economie worden gerespecteerd. [ad_2] Lees dit artikel en meer... Lees meer

Sensibiliseringscampagne over online oplichting speciaal voor tieners

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-15 16: 44: 34 , [ad_1] Jongeren, die vaak op het internet en op sociale netwerken zitten, zijn een doelwit bij uitstek voor oplichters. Daarom lanceert de FOD Economie op 15 december een campagne om jongeren van 12 tot 16 jaar te sensibiliseren: #SpotDeScam. De campagne is opgebouwd volgens een (online) game, waarmee we jongeren spelenderwijs door verschillende soorten oplichting (scams) en tips loodsen. Via een quiz ontdekken ze welk niveau ze nu al behalen bij het herkennen van oplichting (level scamspotter) en via de FAQ’s krijgen ze nog meer concrete tips over wat te doen bij online oplichting. Om die jongeren te bereiken, doen vier influencers die actief zijn op TikTok of Instagram mee aan de campagne: Aaron De Groeve en Thomas Van Achteren voor de Nederlandstaligen, Julie Verven en Jonathan Krego voor de Franstaligen. Er is ook een campagnesite opgezet met video's, FAQ’s, tips & tricks en een quiz. Op de site kun je ook oplichting melden en ze bevat een rubriek voor ouders. Scholen en jongerenorganisaties promoten de campagne. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Europese conferentie over landbouwsystemen |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Europese conferentie over landbouwsystemen | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-01-11 18: 55: 45 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De 14e European Farming Systems Conference (IFSA – European Group) wordt gehouden in de Universiteit van Évora, Portugal, en wordt georganiseerd door het Mediterraan Instituut voor Landbouw, Milieu en Ontwikkeling (MED), en zal zich concentreren op landbouwsystemen die de klimaatverandering en hulpbronnen onder ogen zien. Uitdagingen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Uitvoering van de plattelandsvisie |  Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Uitvoering van de plattelandsvisie | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 04: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De tweede SHERPA Jaarconferentie: 'Make it happen! 'Implementatie van de plattelandsvisie' zal zich concentreren op het werk van de SHERPA Multi-Actor Platforms (MAP's) in 2021, met betrekking tot drie relevante onderwerpen voor de implementatie van de plattelandsvisie: alternatieve plattelandstoekomsten (foresight), verandering in productie en diversificatie van de plattelandseconomie, en klimaatverandering en ecologische duurzaamheid [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Sociale innovatie en ondernemerschap in plattelandsgebieden van de EU

Sociale innovatie en ondernemerschap in plattelandsgebieden van de EU

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 09: 02 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het doel van CERUSI (Central European Rural Social Innovation) is het versterken van sociale innovatie en sociaal ondernemerschap in plattelandsgebieden in heel Europa. Het Transnational Policy Forum brengt belanghebbenden uit het regionale beleid uit Centraal-Europa samen om de uitdagingen en doelstellingen van plattelandsontwikkeling en het potentieel van sociale innovatie te bespreken. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Beter verbonden plattelandsgebieden: de mobiliteit op het platteland verbeteren

Beter verbonden plattelandsgebieden: de mobiliteit op het platteland verbeteren

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 15: 43 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De belangrijkste thematische focus van de 3e regionale workshop van het Smart Rural 21-project zal 'Beter verbonden landelijke gebieden – verbetering van de landelijke mobiliteit' zijn, inclusief informatie over Ostana's slimme dorpsstrategie en oplossingen en informatie over het Smart Villages-ondersteuningskader in Italië en daarbuiten. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nederlands Waterprogramma 2022-2027: resultaten van de openbare raadpleging

Nederlands Waterprogramma 2022-2027: resultaten van de openbare raadpleging

Bron: www.belgium.be België: 2021-12-13 11: 25: 12 , [ad_1] Van 15 juni 2021 tot en met 14 september 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027, voor rekening van de Nederlandse overheid. Dit programma geeft de hoofdlijnen weer van het nationale Nederlandse waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.Het Belgische publiek kreeg inspraak bij de opstelling van het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 omdat het niet te verwaarlozen effecten op het mariene milieu in de Belgische zeegebieden kan hebben.Tijdens de raadpleging werden geen bijdragen ontvangen. De minister van Noordzee heeft wel een antwoord overgemaakt aan de Nederlandse bevoegde autoriteiten, op 23 september 2021. Deze bijdrage integreert de opmerkingen van de federale en de Vlaamse overheid op dit ontwerpprogramma, verzameld aan de hand van een bevraging binnen de Structuur Kustwacht. De belangrijkste thema’s die daarin aan bod kwamen waren: •    de vraag naar een nauwere samenwerking tussen beide landen;•    de noodzaak om de impact van dit ontwerp van programma op het Belgische Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan te evalueren, zoals voorgeschreven;•    de nood om de gecumuleerde impact van dit ontwerp van programma zo goed mogelijk in te schatten. De Nederlandse overheid zal het Nederlands Waterprogramma 2022-2027 in maart 2022 aannemen. Meer informatie vindt u op www.consult-leefmilieu.be [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Wereldwijd forum voor voedsel en landbouw

Wereldwijd forum voor voedsel en landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-12-13 09: 18: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) is een internationale conferentie over centrale kwesties die van vitaal belang zijn voor het mondiale landbouw- en voedselbeleid. Het vijfdaagse forum biedt een groot aantal evenementen die 3.000 deelnemers uit de wereld van de politiek, de industrie, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld de kans bieden om kwesties en uitdagingen met betrekking tot het mondiale landbouwbeleid en voedselzekerheid aan te kaarten en te bereiken. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Steden spelen een centrale rol in de transitie naar duurzaamheid in Europa — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-10 10: 55: 00 , News [ad_1] Steden zijn centra van innovatie en economische activiteit maar ze hebben ook invloed op sociale uitdagingen zoals segregatie, armoede en ongelijkheid. Milieu-uitdagingen voor steden variëren van verergerende effecten van klimaatverandering, zoals hittegolven en overstromingen, tot vervuiling, afvalbeheer of verlies van groene ruimte. Het EER-rapport 'Stedelijke duurzaamheid in Europa — Avenues for change' brengt het recente werk van het Agentschap op het gebied van stedelijke ecologische duurzaamheid samen, ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden in het veld. Het hoofdrapport wordt samen met een beoordeling van de stedelijke nexus, die het pakket stedelijke rapporten van het EMA completeert, beschikbaar op de themapagina over stedelijke duurzaamheid. De nieuwe beoordelingen en het eerdere werk van het EMA benadrukken dat: steden spelen een sleutelrol in Europa's transitie naar duurzaamheid: steden moeten economische, sociale en milieukwesties op een geïntegreerde manier aanpakken om duurzaamheid te bereiken en dat houdt in dat steden inclusief, veilig en veerkrachtig moeten zijn. Het EER-rapport identificeert verschillende belangrijke bouw blokken voor het verbeteren van de duurzaamheid van steden, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van de lokale omgeving, het opbouwen van aanpassingsvermogen, het zorgen voor voldoende openbare en natuurlijke ruimtes, het overschakelen op hernieuwbare energie en het verbeteren van de energie- en hulpbronnenefficiëntie. Bovendien moeten steden de kwaliteit van de gebouwde omgeving, inclusief woningen, verbeteren en zorgen voor sociale rechtvaardigheid en inclusieve deelname aan de besluitvorming. Hoewel alle steden zowel complex als verschillend van elkaar zijn, identificeert het rapport enkele gedeelde sleutelfactoren voor het verbeteren van hun duurzaamheid. Lokale cultuur, kennis en kwaliteit van gegevens kunnen verbeteringen mogelijk maken of vertragen, en hetzelfde geldt voor nieuwe technologie, governance en financieel beheer. Het pakket bevat ook een 'stedelijke nexus-benadering', die kunnen helpen bij het identificeren van gekoppelde problemen of kansen en als zodanig geïntegreerde en kosteneffectieve acties ondersteunen. In veel gevallen kunnen steden bijvoorbeeld hun klimaatbestendigheid, kwaliteit van openbare ruimte, mobiliteitsgemak en luchtkwaliteit verbeteren met geïntegreerde en gerichte acties. Steden kunnen ook duurzaamheidsbenaderingen testen en nieuwe manieren ontwikkelen om duurzaamheid te meten, stelt het rapport. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Drie miljard extra bomen tegen 2030 – lancering van MapMyTree-tool — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-09 13: 40: 00 , News [ad_1] Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. De toezegging van 3 miljard bomen zal worden uitgevoerd met een langetermijnplannings- en monitoringschema om ervoor te zorgen dat de bomen worden geplant en in de loop van de tijd kunnen groeien. Alleen bomen die de biodiversiteit en het klimaat ten goede komen, en die aanvullend zijn, kunnen worden geregistreerd op het MapMyTree-platform. Lancering van het telinitiatief, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginia Sinkevičius zei: "Onze belofte om 3 miljard extra bomen te planten, heeft alles te maken met het planten van de juiste bomen, op de juiste plaats, voor het juiste doel. Het maakt deel uit van onze inspanningen om de klimaatverandering te bestrijden en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. We hebben nu een kaart en een nieuwe teller om de voortgang te controleren. Verenigingen, NGO's en steden kunnen allemaal hun bomen melden. Drie miljard is een groot aantal — maar samen maken we het waar!” Bossen zullen een sleutelrol spelen bij de inspanningen van Europa op het gebied van natuurherstel en de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering. Met de MapMyTree-tool gebruikt het EEA zijn kernexpertise op het gebied van milieu- en klimaatgegevens om de voortgang in de richting van de EU-toezegging van 3 miljard bomen te monitoren. Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van de EER Organisaties die het platform gebruiken, moeten een verklaring op erewoord ondertekenen waarin wordt geëist dat de gegevens die ze verstrekken correct zijn en dat ze de principes van het initiatief respecteren. De rol van de Commissie is het faciliteren, motiveren, tellen en bewaken van de voortgang. In het voorjaar van 2022 gaat het platform open voor iedereen, zodat elke nieuwe boom die aan de eisen voldoet geteld kan worden. Achtergrond In de EU zijn er tussen 2010 en 2015 naar schatting jaarlijks bijna 300 miljoen bomen gegroeid. Het doel is om dit aantal te verdubbelen, zodat we 600 miljoen bomen per jaar bereiken. Het planten en groeien van de bomen moet gebeuren met volledige inachtneming van ecologische principes, in agroforestry en stedelijke gebieden. De toezegging van 3 miljard bomen zal worden uitgevoerd met een adequaat plannings- en monitoringschema voor de lange termijn dat ervoor zorgt dat de bomen niet alleen worden geplant, maar ook in de loop van de tijd kunnen groeien. De rol van de Europese Commissie zal zijn om de voortgang te faciliteren, motiveren, tellen en monitoren. Volgens de laatste gegevens, gepubliceerd op het Forest Information System for Europe (FISE), bossen en ander bebost land beslaan ongeveer 40% van het landoppervlak van de EU. De Europese bossen staan ​​echter steeds meer onder druk. Er is een drastische toename geweest van de hoeveelheid kaal gekapt bosareaal, wat heeft geleid tot een negatief effect op de biodiversiteit en koolstofputten. Bovendien heeft slechts 16% van de boshabitats in de EU die onder de EU-natuurrichtlijnen vallen, een gunstige staat van instandhouding volgens... Lees meer

Nieuwe indicator voor pesticiden in Europese wateren — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2021-12-09 11: 20: 11 , News [ad_1] De EER heeft een nieuwe indicator dat de bevindingen van pesticiden in de rivieren, meren en grondwateren van Europa. De gegevens, verzameld uit EER-lidstaten in heel Europa, tonen het aandeel waterlichamen waar tussen 2013 en 2019 buitensporige niveaus van pesticiden zijn geregistreerd. De gegevens zijn beperkt tot die pesticiden die zijn gerapporteerd door landen aan de EER waarvoor overschrijdingsdrempels zijn vastgesteld in Europa. De nieuwe EER-indicator laat zien dat niveaus van pesticiden die de drempels overschrijden, werden gemeten in een kwart van alle gerapporteerde meetpunten in Europa oppervlaktewateren in 2019. Van 2013 tot 2019 schommelde dit aandeel tussen 13% en 30%. Het aandeel voor grondwater met overschrijdingen was aanzienlijk lager, tussen de 3% en 7%. De dataset, die vrijwillig door landen wordt gerapporteerd, vertoont nog steeds aanzienlijke leemten en het is te vroeg om een ​​stabiele trend in de vervuiling door pesticiden in de Europese wateren te detecteren. Pesticiden verschillen van veel andere verontreinigende stoffen omdat ze zijn ontworpen om effecten te hebben op organismen, zoals planten, insecten en schimmels, en daarom een ​​impact kunnen hebben op het milieu. In de EU worden pesticiden gereguleerd op basis van hoge beschermingsdoelstellingen voor de menselijke gezondheid en het milieu, en worden ze pas toegelaten na een uitgebreide wetenschappelijke risicobeoordeling. Desalniettemin kan verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater met pesticiden nog steeds voorkomen en de waterfauna en -flora aantasten. Het EEA streeft ernaar de indicator volgend jaar bij te werken en zal deel uitmaken van een bredere reeks indicatoren die de voortgang volgen van de ambitie van de Europese Commissie om geen vervuiling te veroorzaken, "van boer tot bord" en biodiversiteitsstrategieën die deel uitmaken van de Europese Green Deal. Opmerking voor redacteuren De tweede en meest recente van de EER 'staat van water' beoordeling toonde aan dat, ondanks enige positieve vooruitgang, een overgrote meerderheid van de Europese waterlichamen nog steeds niet voorgoed aan de minimumdoelstelling van de EU voldoet ecologische toestand. Met inbegrip van recentere rapporten van alle 28 EU-lidstaten en Europa, bevond ongeveer 47% van de gecontroleerde meren, rivieren, overgangs- en kustwateren zich in 2016 in een goede chemische toestand – met concentraties van verontreinigende stoffen met de prioriteit die de EU-normen niet overtroffen. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Bergwaardeketens: heterogeniteit en innovatie

Bergwaardeketens: heterogeniteit en innovatie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-09 19: 20: 12 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Neem deel aan dit webinar om meer te weten te komen over de resultaten van het MOVING-project en de EU MAP, en om kennis te maken met enkele van de specifieke traditionele of opkomende waardeketens die werken aan innovatie en veerkracht tegen klimaatverandering in het MOVING-project. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

1e bijeenkomst van de ENPO-thematische groep over plattelandsrevitalisatie

1e bijeenkomst van de ENPO-thematische groep over plattelandsrevitalisatie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2021-11-17 10: 19: 01 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Op 30 juni 2021 presenteerde de Europese Commissie de: visie voor het platteland in 2040, op basis van een grondige diagnose van de uitdagingen en zorgen waarmee ze worden geconfronteerd, evenals het benadrukken van enkele van de meest veelbelovende kansen die beschikbaar zijn. Centraal in de visie staat de ambitie om de Europese plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen en de impact van negatieve trends te verzachten, zodat ze tegen 2040 sterker, meer verbonden, veerkrachtig en welvarend zijn. Het stelt een aantal acties, vlaggenschepen en instrumenten voor met de ambitie om de revitalisering van plattelandsgebieden te stimuleren, waaronder de oprichting van een platform voor plattelandsrevitalisatie dat een one-stop-shop moet zijn voor plattelandsgemeenschappen, projecthouders en autoriteiten om samen te werken . Dit is de eerste bijeenkomst van de ENPO-thematische groep (TG) over plattelandsrevitalisatie, die is gelanceerd met de ambitie om meer in detail op dit specifieke thema te focussen en op zijn beurt de uitrol van de visie in de lidstaten (MS ) ook op regionaal en lokaal niveau. De bijeenkomst biedt een ruimte voor uitwisseling over de belangrijkste factoren die de revitalisering van het platteland ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de plattelandsgebieden die worden getroffen door bevolkingsverlies, vergrijzing en een gebrek aan economische kansen. Doel van de bijeenkomst De balans opmaken van de belangrijkste factoren die de revitalisering van het platteland mogelijk maken op basis van bestaande analyses en rapporten van relevante instellingen, projecten en de praktische ervaring van TG-leden; Leren van strategische benaderingen die door landen en regio's zijn geïmplementeerd om plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen; Een gemeenschappelijk begrip krijgen van de belangrijkste factoren die de revitalisering van het platteland mogelijk maken, en hoe het ontwerp en de toepassing van beleidsinstrumenten om dit te bevorderen, kan worden bevorderd; en Uitwisseling over de mogelijke verdere richting van de Thematische Groep en hoe deze het beste kan bijdragen aan de uitrol van de Lange Termijn Vison Landelijk Gebied, inclusief de vormgeving van het toekomstige Platform Landelijke Revitalisering. Achtergronddocumenten [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu