Zoek Me Nu Organisatie

Noodplan om de voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis te waarborgen

Bron: enrd.ec.europa.eu
België: 2021-12-20 15: 16: 20 , ENRD News

Het waarborgen van de voedselvoorziening en voedselzekerheid is een doelstelling die is vastgelegd in artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Risico’s in verband met klimaat of gezondheid blijven echter onderstrepen dat het bereiken van deze Verdragsdoelstelling niet vanzelfsprekend is.

Een mededeling van de Europese Commissie werd in november uitgebracht om de bescherming van EU-voedselsystemen tegen risico’s aan te pakken. De mededeling bevestigt dat er geen kant-en-klare oplossing is om een ​​toekomstige, onvoorspelbare crisis het hoofd te bieden en stelt dat de beste oplossing erin bestaat de kennis van de kwetsbaarheden en risico’s te vergroten en deze zoveel mogelijk te beperken.

Netwerken is een waardevol instrument voor crisisbeheersing om dergelijke kennis te delen en te creëren. Lees meer over het nieuwe noodplan van de EU voor voedselvoorziening en nadenken over hoe GLB-netwerken kunnen helpen bij het ondersteunen van de doelstellingen om de veerkracht van de EU-voedselvoorziening te versterken.


Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Over de Auteur: Zoek Me Nu
Tell us something about yourself.