Zoek Me Nu Organisatie

Informele bijeenkomst van ministers van Landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-27 18: 55: 31 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De ministers van Landbouw van de EU-lidstaten komen bijeen voor een informele Raadsvergadering van ministers. De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om gezamenlijk na te denken over actuele thema's en om in gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in de betreffende sector. De Europese commissaris voor Landbouw en de vertegenwoordigers van Europese verenigingen zullen ook worden uitgenodigd om hun visie te geven, waardoor verrijkende discussies over toekomstige besluiten van de Europese Unie worden vergemakkelijkt. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuw telefoonnummer voor Card Stop: 078 170 170

Bron: www.belgium.be België: 2022-01-25 11: 43: 31 , [ad_1] Het telefoonnummer van Card Stop is veranderd. Vanaf nu belt u naar 078 170 170 als u uw betaalkaart wilt blokkeren na diefstal, verlies of poging tot fraude. Het oude nummer blijft de komende jaren wel in gebruik om een vlotte overgang te garanderen. Wat zijn de voordelen van het nieuwe nummer? 078 170 170 is een normaal nummer, zonder extra kosten. U kunt er ook vanuit het buitenland naar bellen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in het Nederlands, Frans, en Engels. U kunt verschillende betaalmiddelen blokkeren: debet- en kredietkaarten, elektronische maaltijdcheques, tankkaarten ... Meer informatie over het nieuwe Card Stop-nummer [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Overlegcomité keurt coronabarometer goed: code rood vanaf 28 januari

Bron: www.belgium.be België: 2022-01-21 21: 56: 23 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari onder code rood. Ook wordt het Covid Safe Ticket vanaf 1 maart aangevuld met het boostershot.Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal besmettingen sterk blijft stijgen. Het reproductiegetal voor besmettingen en hospitalisaties blijft hoger dan 1 wat op een versterkte verspreiding van het virus wijst. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe, terwijl het aantal intensieve bedden die worden opgenomen door coronapatiënten nog licht daalt. Dit beeld past bij de omikronvariant die minder leidt tot ernstige ziekte, maar wel veel besmettelijker is. 1. Corona-barometer Doelstelling De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken. Code geel, oranje en rood De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen: Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle (1) Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren (2) Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem (3) Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid. Betrokken sectoren De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden. 2. Code rood vanaf 28 januari Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 januari in code rood te starten met de volgende maatregelen: Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zullen binnen en buiten toegelaten zijn, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten. Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten. Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot  een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden. Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten. Het sluitingsuur in de horeca wordt naar middernacht gebracht.  Het mondmasker blijft gelden voor klanten en personeel, CST is verplicht, net als de capaciteit van 6 personen per tafel en een verbod op rechtstaand consumeren. Het nachtleven en discotheken (binnen/dynamisch) blijven gesloten. Georganiseerde activiteiten in groep Ook georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en  niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan. Reeks binnenactiviteiten openen Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen... Lees meer

Landelijke stemmen | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-21 19: 35: 09 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het NUI Galway Rural Studies Centre Seminar Series 2022 biedt een platform voor Ierse academici en belangrijke belanghebbenden op het platteland om hun onderzoek of plattelandsprojecten te presenteren; netwerk met anderen die zich bezighouden met een vergelijkbare ruimte, zowel binnen als buiten de academische wereld, en om discussies op gang te brengen over belangrijke plattelandskwesties. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

1e bijeenkomst van de ENPO-themagroep over de zeven LEADER-beginselen in de praktijk laten werken voor alle LAG’s in het kader van de strategische GLB-plannen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-21 12: 50: 15 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit zal het eerste evenement zijn van de ENPO-themagroep over de zeven LEADER-beginselen in de praktijk laten werken voor alle LAG's in het kader van de strategische GLB-plannen. Meer informatie volgt binnenkort. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Welke lessen biedt COVID-19 voor duurzaamheid? — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-01-20 12: 49: 26 , News [ad_1] De EER-briefing 'COVID-19: lessen voor duurzaamheid?' reflecteert op de lessen die zijn getrokken uit de aanhoudende pandemie en hoe deze samenlevingen kunnen inspireren om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid op te voeren. De briefing merkt op dat aantasting van het milieu het risico op pandemieën verhoogt, zodat de COVID-19-pandemie kan worden gezien als een voorbeeld van een 'late les' van en vroege waarschuwing. Tegelijkertijd heeft de pandemie aangetoond dat samenlevingen het nodige potentieel hebben voor collectieve actie en verandering wanneer ze worden geconfronteerd met een waargenomen noodsituatie. De wereld wordt momenteel gekenmerkt door: meerdere wereldwijde crises, die sterk met elkaar verbonden zijn en fundamentele, systemische veranderingen vereisen om de onderliggende krachten aan te pakken. COVID-19 heeft geleid tot snelle en krachtige maatregelen van regeringen, maar tot nu toe fundamenteel duurzaamheidsuitdagingen niet tot voldoende actie hebben geleid. Om 'beter terug te bouwen' zouden samenleving en overheden moeten nadenken over wat anders te doen en wat helemaal niet meer te doen?, aldus de EER-briefing. De nieuwe briefing is onderdeel van de 'Verhalen voor verandering' serie, wat nieuwe perspectieven naar voren brengt die een verandering teweeg kunnen brengen in de manier waarop we denken en handelen op het gebied van duurzaamheid. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Empowerment van jongeren – microproject onder het overkoepelende LEADER-project “Sozialwierkstat”

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-20 12: 39: 01 , ENRD Projects and Practice [ad_1] Drie jonge werklozen uit het platteland van Luxemburg hebben werk gevonden tijdens een door LEADER gefinancierd jongerencoachingproject. Het was gericht op het ondersteunen van jongeren met een moeilijke achtergrond die sociale uitdagingen ondervonden die hun vermogen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt belemmerden. Andere projectdeelnemers gingen weer naar het onderwijs en deden nuttige werkervaring op bij het zoeken naar werk. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuwe praktijkvoorbeelden – FLINT, IMAJINE, Sen4CAP

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-17 11: 15: 56 , ENRD News [ad_1] Bekijk de nieuwe praktijkvoorbeelden van het gebruik van geselecteerde Evaluation Knowledge Bank (EKB)-outputs in evaluaties: Voorbeeld 'Gebruik van IMAJINE-output voor evaluatie van lokale ontwikkeling in Spanje' Voorbeeld 'Gebruik van Sen4CAP Earth Observation-markers voor evaluatie van bodemerosie' Voorbeeld 'Gebruik van FLINT-indicatoren voor. .. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Conferentie over duurzame koolstofcycli | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-14 10: 00: 19 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het evenement wordt georganiseerd door de Europese Commissie. De conferentie zal besluitvormers en deskundigen met verschillende achtergronden samenbrengen om hun ervaringen te delen met het oog op het aanstaande EU-regelgevingsinitiatief inzake de certificering van koolstofverwijdering. Het zal op het web worden gestreamd. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

EU-ETS-emissies bleven dalen tijdens de Covid-19-pandemie — Europees Milieuagentschap

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-01-12 10: 57: 58 , News [ad_1] Gebaseerd op de prognoses van de lidstaten ingediend bij de EER, ETS-emissies zullen naar verwachting afnemen met tussen 41% en 48% tegen 2030 en tussen 55% en 62% tegen 2040, ten opzichte van 2005. Het grootste deel van deze daling zal naar verwachting plaatsvinden in de energiesector en het betekent een vertraging in vergelijking met historische dalingen, volgens de briefing'Trends en prognoses in het EU ETS'. De verwachte reducties kunnen meer uitgesproken worden naarmate de 'Fhet voor 55' pakket wordt uitgevoerd en de lidstaten nemen ambitieuzere maatregelen op in hun prognoses. Wat de nieuwste trends betreft, zag 2020 de grootste jaarlijkse daling in emissies sinds de start van het ETS in 2005. Hoewel de afgelopen jaren een neerwaartse trend in de ETS-emissies is waargenomen, waaronder een forse daling van 9 % tussen 2018 en 2019, daalden de vraag naar elektriciteit en de industriële activiteit tijdens het eerste jaar van de Covid-19 pandemie zorgde voor verdere substantiële reducties. De briefing is gebaseerd op een gedetailleerde analyse in het rapport Trends en prognoses in het EU-ETS in 2021, opgesteld voor het EEA door het European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy. Andere belangrijke bevindingen Broeikasgasemissies van stationaire installaties in het EU-ETS daalde van 1.530 miljoen ton koolstofdioxide-equivalent (MtCO2e) in 2019 naar 1.355 MtCO2e in 2020, een reductie van 11,4%. Dit is de grootste daling van de uitstoot sinds het ETS in 2005 van start ging. Het is alleen vergelijkbaar met de daling die in 2009 op het hoogtepunt van de financiële crisis werd waargenomen. Deze daling van de uitstoot draagt ​​bij aan de opmerkelijke reductie van 9% die plaatsvond tussen 2018 en 2019. ETS-emissies van vliegtuigexploitanten daalde met 63%, omdat het vliegverkeer tijdens de pandemie bijna stopte. Het aantal beschikbare emissierechten overtrof voor het eerst sinds 2013 de jaarlijkse emissies, voornamelijk vanwege de lage vraag. Koolstofprijzen daalde sterk in maart 2020, maar herstelde zich tegen het einde van het jaar. Volgens prognoses van de lidstaten zullen de ETS-emissies tegen 2030 naar verwachting met 41 % tot 48 % en tegen 2040 met 55 tot 62 % afnemen ten opzichte van 2005. Het ETS van de EU is een cap-and-trade-systeem, dat ongeveer 36% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU dekt. Het stelt een limiet voor emissies van emissie-intensieve activiteiten zoals elektriciteits- en warmteproductie, cementproductie, ijzer- en staalproductie, olieraffinage en andere industriële activiteiten, en luchtvaart binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen dit emissiebudget kunnen bedrijven hun emissies verminderen en emissierechten verhandelen om tegen de laagste kosten een reductie van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Infodag over de AGRI-promotie-oproepen tot het indienen van voorstellen in 2022

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-12 13: 35: 43 , ENRD Upcoming Events [ad_1] In verband met de publicatie van de 2022-oproepen tot het indienen van voorstellen voor subsidies voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties met betrekking tot landbouwproducten, organiseren DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) en het Uitvoerend Agentschap Europees Onderzoek (REA) de jaarlijkse Infodag online. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Infodagen voor de EU-missies

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-12 13: 41: 44 , ENRD Upcoming Events [ad_1] EU-missies zijn een noviteit van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa voor 2021-2027 dat tot doel heeft enkele van de grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd, aan te pakken. De acties omvatten directe steun aan belangrijke overkoepelende EU-prioriteiten, zoals de Europese Green Deal en de Bodemstrategie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Technologie en innovatie als bondgenoten voor een slimme landelijke omgeving

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-10 15: 58: 58 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Dit webinar, georganiseerd door Hazi Foundation, biedt nuttige informatie over de visie die de Europese Commissie heeft op technologie en innovatie als bondgenoten voor een slimme landelijke omgeving. Het zal ook enkele inspirerende Europese en Baskische ervaringen analyseren. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Overlegcomité bespreekt omikron, lopende maatregelen blijven van kracht

Bron: www.belgium.be België: 2022-01-06 17: 11: 40 , [ad_1] Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie besproken. De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom wordt gekozen voor het aanhouden van de lopende maatregelen. Tegelijk besprak het Overlegcomité ook de middellangetermijnstrategie waarin voorspelbaarheid en perspectief centraal staan. Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens lijkt het erop dat de omikronvariant drie tot vier keer meer besmettelijk is, maar mogelijk minder ziekmakend. Dit vertaalt zich nu reeds in een snelle stijging van het aantal besmettingen (+79% de voorbije week) en een toename van de ziekenhuisopnames (+20%). De bezetting van de afdelingen Intensieve Zorgen blijft voorlopig nog dalen, maar minder uitgesproken dan de week ervoor. Het Overlegcomité oordeelt dat in de huidige situatie het aangewezen is het pakket lopende maatregelen aan te houden. Lopende maatregelen blijven van kracht 1. Telewerk Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er maximaal één terugkeermoment waarbij men te allen tijde een maximale personeelsbezetting van 20% respecteert. Teambuildings en andere activiteiten zoals met fysieke aanwezigheid op de arbeidsplaats, zowel binnen als buiten, blijven verboden. 2. Samenkomsten, activiteiten en evenementen De huidige beperkingen of sluitingen van bepaalde samenkomsten, activiteiten en evenementen - bijvoorbeeld in de horeca, het nachtleven of in het sportieve en culturele leven – blijven van kracht. 3. Onderwijs Het Overlegcomité bevestigt de geplande heropening van het onderwijs vanaf 10 januari. Dit betekent opnieuw volledig contactonderwijs voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs, en het deeltijds kunstonderwijs. Hierbij moeten de volgende preventieve maatregelen gerespecteerd worden: permanent inzetten op ventilatie, mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, respect voor de test- en quarantaineregels. Zo zullen klassen gesloten worden gesloten vanaf 4 besmettingen (kinderen met symptomen), vergaderingen blijven digitaal plaatsvinden het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes (studie, refter, ...) wordt maximaal vermeden, ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving, extra-murosactiviteiten met overnachting blijven opgeschort. Er wordt een oproep gedaan aan ouders om kinderen zoveel mogelijk te zelftesten. Wat het hoger onderwijs betreft, nodigt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs uit om samen met het onderwijsveld na te gaan op basis van welke (bijkomende) preventieve maatregelen het hoger onderwijs georganiseerd wordt vanaf 10 januari. Test- en quarantaineregels Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de ministers van Volksgezondheid die op basis van de laatste wetenschappelijk informatie over de omikronvariant het test- en quarantaine beleid gewijzigd hebben en dit met ingang vanaf 10 januari. In dit nieuwe test- en quarantainebeleid neemt het belang van zelftesten toe. Zelftesten zijn beschikbaar in de supermarkt en de apotheek. Voor mensen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is de zelftest in de apotheek beschikbaar aan 1 euro (max. 4 zelftesten per persoon per 14 dagen). Middellangetermijnstrategie en coronabarometer Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over het voorbereidende werk van het COVID-19 Commissariaat met betrekking tot een middellangtermijnstrategie en het ontwerp van coronabarometer. Aan het COVID-19 Commissariaat werd gevraagd om de barometer verder te verfijnen en uit te werken. Meer... Lees meer