Zoek Me Nu Organisatie

REMEMBER : Why is Putin invading Oekraine?

Netanyahu Looks for Israeli Voters in Ukraine On August 18-2019, Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu paid a two-day visit to Kyiv. This has been the first state visit of the head of government of the Jewish State to Ukraine in over 20 years. Aside from the fact that at present the bilateral relations between the two countries are very good, the trip was of great importance for Netanyahu especially in the context of Israeli domestic politics. To be more precise, parliamentary elections will be held soon in Israel – therefore, one of the main priorities of the Likud’s leader in his election campaign is to obtain the largest possible number of votes of immigrants from the former Soviet Union and, as a result, to weaken his main political rival, Avigdor Lieberman, in the fight for the same electorate. LIKUD Netanyahu and his man Zelensky. Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu met with Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and Prime Minister Volodymyr Groysman in Kyiv. The media in both countries were quick to point out that the two Ukrainian politicians are of Jewish descent. On August 19, the guest from Israel talked with Zelensky at the Mariyinsky Palace and, after that, a series of bilateral agreements were signed. After delivering official speeches, Zelensky and Netanyahu visited the Babi Yar memorial, where the Germans murdered over 33,000 Jews in 1941. Until the area was seized by the Red Army, the Germans had murdered here in total about 100,000 people, including, apart from Jews, Soviet prisoners of war, Ukrainian nationalists and the Romani people. Netanyahu also paid tribute to the victims of the Holodomor (the Great Famine) in the early 1930s, a mass genocide directly ordered by Joseph Stalin that resulted in the death of millions of Ukrainians in the then Soviet part of Ukraine. Kyiv has in the past called on Israel to recognise the Great Famine as an act of genocide. The talks held in Kyiv concerned a free trade zone, pension agreement and other bilateral issues. The Ukrainian government basically agreed to pay pensions to Ukrainian Jews who emigrated to Israel after 1991. The decision has yet to be approved by the Verkhovna Rada (Ukraine’s parliament). The case concerns about 8,000 pensioners living in Israel. As for the free trade agreement (it abolishes import duties on almost 80% of Israeli industrial goods and on 70% of Ukrainian industrial goods), it has already been ratified by the Verkhovna Rada. The Knesset (Israel’s parliament) still has not done that. In 2018, the trade exchange between the two countries amounted to 1.34 billion dollars. Zelensky stressed that in certain aspects (security) Israel can serve as an example for Ukraine, which is currently embroiled in the conflict in the Donbass region. After talking with Netanyahu, the Ukrainian president stated that Israel is Ukraine’s main economic partner in the Middle East and encouraged Israeli entrepreneurs to invest in the area over the Dnieper River. Bron: https://warsawinstitute.org/netanyahu-looks-israeli-voters-ukraine/ The Redemption of Palestine versus the Boycott Conflict North Stream... Lees meer

Extreemrechts gebruikte de oorlog in Oekraïne als training

VICE Nederland  23 augustus 2021  De oorlog in Oekraïne trok extreemrechtse buitenlandse strijders vanuit de hele wereld aan, die aan beide zijden van het conflict kwamen vechten.De extremistische politiek van Azov – een Oekraïens bataljon met diepe wortels in de ultranationalistische en hooligan scene – had aantrekkingskracht voor een hoop buitenlandse radicalen.Anderen sloten zich aan bij pro-Russische milities, die het een mooi idee vonden dat het Rusland van Poetin de verdediger is van een traditionalistisch christelijk Europa. #viceworldnews

10e vergadering van de subgroep LEADER / CLLD voor landelijke netwerken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-23 19: 08: 31 , ENRD News [ad_1] De tiende vergadering van de permanente subgroep LEADER/CLLD van de vergadering van de Europese netwerken voor het platteland vond op 22/02/2022 online plaats. De leden van de subgroep hebben updates ontvangen over de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van LEADER met betrekking tot de overgangsperiode en over recente en geplande activiteiten van het ENRD-contactpunt in verband met LEADER. Het evenement bood ook de gelegenheid om de resultaten van de enquête onder de leden van de subgroep te presenteren, evenals een recente evaluatiestudie naar het effect van LEADER op een evenwichtige territoriale ontwikkeling. De presentaties van de dag zijn beschikbaar op de gebeurtenispagina. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

1e vergadering van de thematische groep Enrd inzake Duurzaamheidsovereenkomsten in de agrovoedselvoorzieningsketen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-07 15: 48: 31 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 ondersteunt inspanningen om de duurzaamheid van de productie en het aanbod van landbouwproducten te vergroten door middel van gewijzigde steunmechanismen en marktregels. Collectieve initiatieven die leiden tot overeenkomsten tussen actoren in de agrovoedselvoorzieningsketen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam voedselsysteem door ervoor te zorgen dat actoren in de voedselwaardeketen (verticaal of horizontaal) effectief samenwerken om overeengekomen resultaten te bereiken en uiteindelijk bij te dragen tot het bereiken van de gewenste doelstellingen. Daarom bevat het nieuwe GLB een uitzondering op het verbod op concurrentiebeperkende overeenkomsten. Deze afwijking heeft niet betrekking op alle mogelijke gebieden van collectieve duurzaamheidsinitiatieven en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om samen te werken op andere aspecten van duurzaamheid die buiten het toepassingsgebied van de afwijking vallen in het kader van het stelsel van algemene mededingingsregels. Wat de doelstellingen ook zijn, collectieve duurzaamheidsinitiatieven brengen een aantal uitdagingen met zich mee op het gebied van governance, het ontwerp van doelstellingen en normen, mogelijke overheidssteun, enz. De toekomstige ontwikkeling van dergelijke initiatieven hangt af van de kennis en het vermogen van de belanghebbenden om deze uitdagingen aan te gaan.  Dit is de eerste vergadering van de Thematische Enrd-Groep (TG) over Duurzaamheidsovereenkomsten, dat is gelanceerd met de ambitie om ruimte te bieden voor uitwisseling van goede praktijken rond collectieve acties inzake duurzaamheidsovereenkomsten en duurzame acties in het algemeen. Doelstellingen van de bijeenkomst De balans opmaken van het nieuwe regelgevingskader voor duurzaamheidsovereenkomsten en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven, het milieu en de consument. Om te begrijpen hoe duurzaamheidsovereenkomsten/collectieve acties op het gebied van duurzaamheid worden nagestreefd via de voedselwaardeketen. Beginnen met het identificeren van de belangrijkste voorwaarden en belemmeringen voor de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsovereenkomsten. Achtergronddocumenten [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Ontwikkeling van veerkrachtige plattelandsgemeenschappen / het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling | ENRD)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-14 20: 12: 52 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De vierde regionale Workshop is bedoeld om de resultaten van de door de EU gefinancierde Smart Rural 21-project aan geïnteresseerde stakeholders, zowel in termen van lokale plattelandsgemeenschap steun en slimme dorp beleid lessen tot nu toe. Het evenement in Torup zal zich richten op'de kracht van het maatschappelijk middenveld bij het ontwikkelen van veerkrachtige plattelandsgemeenschappen'. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

1e TG-vergadering over de revitalisering van het platteland: verslag

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-21 15: 41: 22 , ENRD News [ad_1] Het belangrijkste verslag van de 1e vergadering van de thematische ENRD-Groep (TG) over de revitalisering van het platteland is nu beschikbaar op de evenementpagina. De bijeenkomst bood ruimte voor uitwisseling over de belangrijkste factoren die de revitalisering van het platteland ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de plattelandsgebieden die te lijden hebben van bevolkingsverlies, vergrijzing en een gebrek aan economische kansen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Russische eisen dagen de NAVO-dreigementen uit : dewereldmorgen.be

Dit artikel is u aangeboden en eigendom van dewereldmorgen.be, Zoek Me Nu is enkel sociaal verdeler van dit artikel! Tanks in de Donbas, 2015. Foto: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Opinie - Sara Flounders, Mundo Obrero Worker's World, DeWereldMorgen vertaaldesk Russische eisen dagen de NAVO-dreigementen uit. Mainstream media misprijzen commentaren zoals deze van de US Worker's World Party als ideologisch vooringenomen. Wie dit leest ziet echter meer. Dit is het spiegelbeeld van de ideologische vooringenomenheid die de mainstream media in zichzelf weigeren te erkennen. En er is een belangrijk verschil. De mainstream versie wordt massaal verspreid, de andere niet. Mensen hebben het recht beide versies te kennen en zélf te oordelen wat ze willen geloven. maandag 31 januari 2022 13:32 De Russische president Vladimir Poetin zei tijdens zijn eindejaarspersconferentie op 23 december 2021 voor 500 binnen- en buitenlandse journalisten het volgende: ‘Wij hebben duidelijk gemaakt dat elke verdere beweging van de NAVO naar het Oosten onaanvaardbaar is. Is daar iets onduidelijks aan? Stellen wij raketten op aan de grens met de VS? Nee, dat doen wij niet. Het zijn de VS die met hun raketten naar ons huis zijn gekomen en nu al voor onze deur staan. Gaat het te ver om te eisen dat er geen aanvalssystemen in de buurt van ons huis worden geplaatst? Wat is daar zo ongewoon aan?’ Nieuwjaarstoespraak Poetin 2022https://www.facebook.com/ZoekMeNu Deze verklaring maakt duidelijk wie de agressor is in de laatste en aanslepende confrontatie tussen Rusland en het VS-imperialisme. Toch noemen de VS-media Poetins houding oorlogszuchtig, bedreigend, onredelijk en waarschuwen ze voor een onheilspellende Russische invasie in Oekraïne. President Joe Biden stelde al ‘ernstige gevolgen’ in het vooruitzicht. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 heeft Rusland alleen terrein verloren. Wereldveroveraars? Map: workers.org Terwijl het beleid van de VS met de dag roekelozer wordt, zien de traditionele media overal dreigingen. Nadat Poetin en Biden via Zoom met elkaar spraken, wisselden Poetin en de Chinese president Xi Jinping op 15 december 2021 nieuwjaarswensen uit. Dit gesprek werd door Washington omschreven als: ‘Bondgenoten China en Rusland spannen samen tegen de VS’. https://zoek-me.nu/2022/02/04/xi-en-poetin-tonen-verenigd-front-te-midden-van-spanningen-met-west/ De waarheid is dat de NAVO-uitbreiding een directe schending is van Amerikaanse afspraken met de toenmalige Sovjet-Unie. De VS beloofde plechtig dat de door hun geleide en gedomineerde militaire alliantie ‘geen centimeter naar het oosten’ zou opschuiven. https://zoek-me.nu/2022/01/29/omgaan-met-de-russisch-oekraiense-crisis-onthult-een-verandering-in-het-beleid-van-israel-palestijnse-ochtend/ Het beleid van Netanyahu en zijn grip op het westen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker beloofde dat in 1990 aan Sovjet-president Mikhail Gorbatsjov. Baker garandeerde dat een herenigde Duitse staat in het hart van Europa geen bedreiging zou vormen voor de Sovjet-Unie. https://zoek-me.nu/2022/02/20/vlaamse-n-va-20-jaar-lang-energie-s-experten-2/ Bovenstaande verklaring van Poetin vatte het standpunt van de Russische regering samen in de aanloop naar de onderhandelingen met de VS van 10 januari 2022 in Genève. Daar werden de Russische eisen besproken om de verdere uitbreiding van de VS en de NAVO naar het Oosten te stoppen. Intussen melden Amerikaanse media dat het aantal Russische troepen aan de grens met Oekraïne almaar wordt opgedreven. https://zoek-me.nu/2022/02/20/n-va-de-wever-wil-beslissingen-betreft-kernenergie-regionaliseren-2/ Waar president Poetin op doelt is... Lees meer

Sta op tegen racisme zondag 20 maart!

Sta op tegen racisme zondag 20 maart! in verschillende steden. Thomas Weyts heeft een evenement gedeeld. 33 min  · De manifestatie tegen racisme in Gent krijgt op dit moment (20-02) reeds de steun van heel wat organisaties en bewegingen. Wil je ook aansluiten? Graag! We hopen zeker ook nog meer steun te krijgen van migrantenverenigingen, de feministische beweging, LGTBQ-organisaties, progressieve partijen, jongerenorganisaties, culturele verenigingen en vooral ook van jullie allen. Laat het ons snel weten, door het aanvaarden van de uitnodiging in het evenement of per mail naar platform21maartgent@gmail.com.Doen al mee: ABVV Oost-Vlaanderen, ACV Oost-Vlaanderen, Actief Linkse Studenten & Scholieren Gent, Aturservice, Campagne ROSA Gent, Catapa, Comac Gent, Ella vzw, Extinction Rebellion Gent, Furia, De Gentse Klimaatbeweging, GAPP - Gents ActiePlatform Palestina, Gent Zonder Grenzen, Greenpeace Gent, Hand in Hand tegen racisme, HART BOVEN HARD . Gent, In my name, Vzw Jong, LEF/FGE, Masereelfonds Gent, Platform/e 21/3, Platform 21/03 Gent, PVDA Gent, SAAMO Gent, SAP - Antikapitalisten, STAND UP tegen racisme en fascisme, Stop Racisme En Fascisme, 't Uilekot vzw, Umoja Gent, Victoria Deluxe, VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas), Vrede vzw, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw en WSM Oost-Vlaanderen. Nationalisme is de voedingsbodem voor racisme, fascisme met conflicten, oorlog, armoede tot gevolg! Enkel democratisch verenigde vrijheid (liberaal) naties kunnen een uitkomst bieden. GET UNITED! https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&list=PLyofQIzztx_m_kRMB6j45J5wczN6QCrnd&index=20&t=148s Geld is de vrucht van de menselijke samenleving. Deel dit bericht als uw overtuiging van de "The Great Reset, Build Back Better, Our wonderful new world!Breek het geld door twee en maak geen kopie van de vrucht.Haal het zaad uit de vrucht en sla het geld niet op in uw bank (kapitalisme).Plant het zaad van de vrucht in voedbare bodem, de samenleving. (ecologisme).Werk samen om de voedbare grond van kwaliteit te verbeteren. (Socialisme).Laat het zaad kiemen. (geduld)Verdeel de overige zaden onder alle groepen. (Globalisme)Bescherm uw zaden. (Nationalisme)Laat de natuur zijn gang gaan. (leven in harmonie).Geniet van het leven. (Vrijheid).Pluk de vruchten en werk samen. (socialisme)Verzamel de vruchten. (kapitalisme)Verdeel de vruchten eerlijk onder alle volkeren. (globaal communisme)Neem enkel dat uw deel van de vruchten die je nodig hebt voor uw voedsel, zaden en verdeel ze in uw groep (nationaal communisme)Verdeel de overschotten met andere groepen waar de oogst is mislukt. (globaal ontwikkelingshulp)Bewaak samen het globale systeem tegen misbruik. (verdedigingsleger)Verwijder de rotte vruchten. (criminaliteit, hebzucht) en vergeef (stommiteiten).Werk samen en verdeel het werk. (globaal socialisme)Verzamel door samenwerking (globaal kapitalisme)Verdeel onder alle leven (Globaal communisme)Breek het resterende geld en maak geen kopie, plaats ze niet in uw vastgoed of belastingparadijzen, plaats het iet in uw nationale banken. Maar in voedselbanken.Herhaal de cyclus en breid uit naar alle levensvormen. Dat is wat uw religie u verteld! GELOOF EN JE ZAL ZIEN, LUISTER EN JE ZAL HOREN, DENK EN JE ZAL BEGRIJPEN,. VOEL EN JE ZAL LIEFHEBBEN, SPREEK EN JE ZAL GEHOORD WORDEN, HEB LIEF EN JE ZAL GELIEFD WORDEN, WERK SAMEN EN JE ZAL PLEZIER HEBBEN, VERZORG UW ZIEKEN EN OUDEREN EN U ZAL OOK VERZORGD WORDEN. https://www.youtube.com/watch?v=o8YomEOExkc&list=PLyofQIzztx_m_kRMB6j45J5wczN6QCrnd&index=1&t=111s ENDGAME 2050 , een voorzichtige voorspelling gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek.

N-VA De Wever wil beslissingen betreft kernenergie regionaliseren!

Ondanks de overeenkomsten tussen de kernwapen grootmachten om nooit kernwapens te zullen richten op elkaar en deze enkel te gebruiken voor veiligheidsdoeleinden zolang er nog zulke wapens zijn, heeft Israël met medewerking van de republikeinen toch nog een ontwikkeling van de Jericho 3 voorzien. Begin 2021 heeft Oekraïne waar de macht nu in handen is van de pro-Europese extreem rechtse regering vermeld dat Rusland de gastoevoer naar Europa wil blokkeren, doch dit gebeurde reeds door de Trump administratie. https://www.youtube.com/watch?v=PYDpibxrWLw&list=PLyofQIzztx_m_kRMB6j45J5wczN6QCrnd&index=24&t=4s Kerncentrales langer open houden is zeer duur en niet rendabel voor een klein land als België. Gilbert Eggermont onderzoekscentrum mol. Later in 2021 heeft Oekraïne dan gevraagd om Russische Federatie te verdelen in 15 kleine landen zonder kernmacht mogelijkheden. https://zoek-me.nu/2021/11/30/oekraine-riep-op-om-rusland-in-15-landen-te-verdelen/ Nu vraagt Oekraïne om NAVO troepen in de strijd aan de extreem rechtse regering te steunen tegen oostelijke staten. Deze week nog heeft de regering een aanslag gepleegd op een gasleiding in oost Oekraïne, het conflict om het gas draait hem om de 2 miljard doorvoerrechten die Duitsland aan Oekraïne wil betalen voor de Nord Stream II en waar oost Oekraïne geen deel van krijgt omdat ze van Russische afkomst zijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Azovbataljon. https://zoek.menu/2022/02/20/12-56-uur-alexander-de-croo-ziet-niet-in-hoe-nucleaire-regionalisering-kan-helpen/ De westerse media voert nu een heuse anti-Rusland campagne waar de nationalistische regeringen zichzelf als gieren op het conflict gooien. Ook de Belgische nationale partijen N-VA en VB stellen nu dat ze de beslissingen betreft de kernenergie willen regionaliseren zodat Vlaanderen geen rekening moet houden met Wallonië. Ware het niet dat ze samenwerken doorheen het ganse westen, inclusief het nationalistische Likud van Netanyahu dat de zwaarste kernwapens bezit over de globale wereld. De Jericho 3 heeft een draagwijdte van 5000 km en kan een atoomlading dragen welke 10.000 keer de kracht van de atoombom in Hiroshima bedraagt. Hiermee heeft Israël door toedoen van de republikeinen volledig Iran en Europa onder vuur.

Europees seminar over LEADER | het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENRD)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-21 19: 31: 06 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Leader France organiseert een Europees LEADER-Seminar in Plœuc-L ' Hermitage. Dit evenement wordt georganiseerd ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het zal een gelegenheid zijn om de bijdrage van het LEADER-programma op het platteland onder de aandacht te brengen en om te wisselen over de plaats van Plattelandsontwikkeling in het communautaire beleid waarbij alle belanghebbenden in Frankrijk en Europa bij LEADER worden betrokken. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Netwerk om te innoveren: sociale innovatie

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-25 11:08:00 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Nationale landelijke netwerken van Estland en Finland organiseren de tweede workshop "innovate: Social innovation"."De workshops bieden de mogelijkheid om andere actoren in het veld te ontmoeten, kennis uit te wisselen en mogelijk zelfs nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Forum voor de toekomst van de landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-25 12: 00: 40 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De jaarlijkse conferentie van het forum voor de toekomst van de landbouw zal bestaan uit live-uitzendingen, gemodereerde paneldiscussies en dialogen, interactieve interventies, netwerkmogelijkheden en tentoonstellingen, allemaal binnen een innovatief virtueel platform. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Landelijk Pact gelanceerd | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 22: 46: 30 , ENRD News [ad_1] Een EU-brede Landelijk pact werd eind 2021 gelanceerd als onderdeel van de langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU. Het nieuwe pact is bedoeld om overheidsinstanties en belanghebbenden te mobiliseren om in te spelen op de behoeften en ambities van plattelandsbewoners. Het plattelandspact zal een gemeenschappelijk kader bieden voor betrokkenheid en samenwerking op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Vicevoorzitter Šuica, commissaris Wojciechowski en commissaris Ferreira verlengd open uitnodiging om deel te nemen aan de discussie over het Plattelandspact. Alle geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om hun steun te betuigen aan de doelstellingen van de visie door het betrokkenheidsformulier Plattelandspact in te vullen en deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het plattelandspact. In juni 2022 zal de Commissie een conferentie over het plattelandspact op hoog niveau organiseren die de mogelijkheid zal bieden om alle bijdragen samen te brengen en de te nemen maatregelen vast te stellen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Podcast: feestelijke voedselduurzaamheid | Het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 22: 57: 20 , ENRD News [ad_1] DG AGRI's laatste editie van zijn Podcastserie Voedsel voor Europa keek naar feestelijke gerechten en boerderijproducten vanuit het perspectief van duurzaamheid, traditie en kwaliteit. Charente-Maritimes in Frankrijk is de locatie voor een podcast-interview met een oesterkweker wiens tweekleppigen profiteren van een EU Protected Geografische Aanduiding. Andere bijdragen zijn afkomstig van Julia en Wesley, slagers in Brussel die langzaam groeiende, voedergewassen kalkoenen verkopen. Meester-chocolatier Pierre Marcolini is ook te zien, evenals een kerstboomboer uit de Ardennen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Versterking van de door de EU gefinancierde promotie van duurzame en voedzame agrovoedingsproducten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 22: 58: 35 , ENRD News [ad_1] Voor 2022 is 185,9 miljoen euro beschikbaar voor de promotie van EU-agrofoodproducten. Deze jaren werkprogramma voor promotiebeleid richt zich op producten en landbouwpraktijken die de doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen, zoals biologische producten van de EU, groenten en fruit, duurzame landbouw en dierenwelzijn. Commissaris Janusz Wojciechowski zei: "Ons promotiebeleid speelt een sleutelrol in de overgang naar duurzame voedselsystemen. Ons doel is om het bewustzijn van biologische landbouw en meer duurzame landbouwpraktijken te vergroten, in combinatie met de promotie van verse groenten en fruit, essentieel voor gezonde voeding en evenwichtige voeding. De vraag naar deze producten moet groeien als we willen dat meer producenten meegaan in de groene transitie.” Oproepen tot het indienen van voorstellen voor de komende campagnes in 2022 worden binnenkort gepubliceerd. Een groot aantal instanties, zoals handelsorganisaties, producentenorganisaties en agrovoedingsgroepen die verantwoordelijk zijn voor afzetbevorderingsactiviteiten, komen in aanmerking om financiering aan te vragen en hun voorstellen in te dienen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

EU-boeren profiteren van groei in agrovoedingshandel

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 23: 01: 41 , ENRD News [ad_1] Uit de laatste EU-gegevens blijkt dat de EU-handel in agrovoedingsproducten een opmerkelijke groei blijft vertonen in vergelijking met 2020. De uitvoer steeg met 8% tot € 145,2 miljard en het totale handelsoverschot in de agrovoeding bedroeg € 51 miljard, een stijging van 17% in vergelijking met de dezelfde periode in 2020. Wijn, zoetwaren, varkensvlees en granen kenden enkele van de hoogste groei in export naar agrovoedingsmarkten in landen als China, Zuid-Korea en Zwitserland. Er deden zich aanzienlijke dalingen voor in de invoer uit verschillende landen, waarbij de Europese Commissie de meest opvallende beklemtoonde: een waardedaling van € 2,9 miljard of 27% van de waarde van die uit het Verenigd Koninkrijk. Zie de volledige dataset met de belangrijkste handelsmarkten voor agrovoedingsproducten van de EU. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nieuws uit de LEADER-wereld

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 23: 08: 03 , ENRD News [ad_1] Er zijn drie nieuwe informatiebladen over de samenwerking van LEADER beschikbaar op de: ENRD website en illustreren de LEADER-samenwerking in de Franse regio's Aquitaine, Limousin en Poitou-Charentes. Als u geïnteresseerd bent in LEADER 'buiten de EU', vindt u interessante updates over LEADER-projecten in Turkije in ons document op transnationale samenwerking met derde landen. Daarnaast de laatste nieuwsbrief van de Albanees netwerk voor plattelandsontwikkeling brengt updates uit het land, waaronder over de 3e editie van het evenement 'Pro Rural Women', de fondsenwervingscampagne 'You Are Not Forgotten!' gericht op plattelandsjongeren, en de bijeenkomst van Albanese LAG's. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu