Zoek Me Nu Organisatie

Resultaten van drie openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee

Bron: www.belgium.be
België: 2022-03-30 12: 01: 27 ,

In 2021 organiseerde de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid drie openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee. Het ging om de volgende plannen:

De instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027):
In totaal ontving de dienst 80 opmerkingen van 5 instellingen of privépersonen (1 wetenschappelijke instelling, 1 overheidsdienst, 1 bedrijf, 1 privépersoon en 1 consortium van ngo’s).
Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren (2022-2027):
Hierover ontving de dienst in totaal 120 opmerkingen van 8 instellingen of privépersonen (2 wetenschappelijke instellingen, 1 agentschap, 1 havenbestuur, 3 privépersonen en 1 consortium van ngo’s).
Het stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren (2022-2027):
Hierover ontving de dienst in totaal 132 opmerkingen van 3 instellingen (2 administraties en 1 consortium van ngo’s).

Alle ontvangen opmerkingen en voorstellen werden bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen en in het maatregelenprogramma om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen indien deze als relevant werden beschouwd.

Meer info:

Een gedetailleerde verklaring over de resultaten van de raadplegingen, en de definitieve plannen en het programma zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be:

 


Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Over de Auteur: Zoek Me Nu
Tell us something about yourself.