Zoek Me Nu Organisatie

EAFRD Projects Brochure ‘Rural youth as leaders of change’ available in 6 languages

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-08-23 23: 40: 22 , ENRD News [ad_1] The EAFRD Projects Brochure ‘Rural youth as leaders of change’ is now available in 6 languages. The publication highlights the role of rural youth in providing ideas, inspiration and energy to imagine, create and grasp opportunities for stronger, more connected, resilient and prosperous rural areas. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED): resultaten van de openbare raadpleging

Bron: www.belgium.be België: 2022-08-17 16: 08: 59 , [ad_1] Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het NAPED.Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica, textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan HV’s heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.Dit eerste nationaal actieplan voor HV’s (NAPED) zal in 2022 van start gaan en in december 2026 aflopen. Het vindt zijn oorsprong in het Informatierapport over HV’s waarover de Senaat in 2018 heeft gestemd. De doelstellingen ervan zijn: - een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen om de blootstelling aan HV’s in België te verminderen en de gezondheid en het milieu beter te beschermen,- de zichtbaarheid van deze acties verbeteren.Het NAPED werkt rond 3 prioritaire pijlers: -    Preventie-    Reglementering-    Wetenschappelijk onderzoekDe dimensie "preventie" omvat verschillende acties om de overheid, de politiek, de bevolking, stakeholders en de bedrijfswereld te informeren en bewust te maken van het belang van dit thema. Het aspect "reglementering" groepeert de acties die het juridisch kader versterken om HV’s beter uit ons leven te bannen en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen. De oriëntatie "onderzoek” omvat diverse acties om de studies over HV’s verder te zetten (eigenschappen, aanwezigheid), deze te inventariseren en de ontwikkeling te bevorderen van nieuwe, op Europees niveau geharmoniseerde methoden voor de identificatie van deze stoffen.In totaal ontvingen we 340 opmerkingen van 90 vertegenwoordigers van organisaties of privépersonen (23 vertegenwoordigers van organisaties en 67 privépersonen).Na afloop van de raadpleging hebben we de opmerkingen en voorstellen bestudeerd. We hebben tekstuele verbeteringen aangebracht om het plan nauwkeuriger te maken. Inhoudelijke opmerkingen hebben we overgenomen voor zover we ze als relevant beschouwden.De belangrijkste opmerkingen gingen over: -    de bestaande wetenschappelijke context en regelgeving-    de instrumenten voor het toezicht op en de evaluatie van het actieplan-    een mogelijke verbetering van bepaalde actiebladenOp basis van al deze opmerkingen werd het NAPED aangepast en voltooid. We hebben de volgende wijzigingen aangebracht: -    contextualisering van de kwestie-    de invoering van nieuwe rubrieken in het document (samenvatting, FAQ, bijlagen)-    de verbetering van het inleidende gedeelte-    de toevoeging van nieuwe informatie binnen de zes actiebladen die voor elk zwaartepunt worden voorgesteldEen analyse van de resultaten geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en onze antwoorden hierop. Deze geeft dus weer hoe we hiermee rekening hebben gehouden en het NAPED hebben aangepast.Het NAPED werd op 20 juni 2022 goedgekeurd door de Gemengde Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en de Gezondheid (GICLG). Het definitieve plan is beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.   [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Landscape Features and Biodiversity Thematic Group

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-08-02 13: 52: 50 , ENRD News [ad_1] The ENRD is launching a new Thematic Group (TG) on Landscape Features and Biodiversity. This TG will be an opportunity to identify ways in which farmers may be encouraged to see landscape features as adding value to their operations and overcome challenges to uptake. This new TG will explore how landscape features may be protected, maintained, created and restored using a range of CAP interventions within different MS. Best practices will be shared on how MS have supported landscape features’ retention and creation in the past and how better data and targeted support may lessen habitat fragmentation and increase biodiversity.   Both meetings will be held in virtual from on 13 October and 15 December 2022. You can register your interest to join the TG here. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

New ENRD Thematic Group on Strengthening the position of farmers in the Organic Food Supply Chain

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-08-02 15: 19: 35 , ENRD News [ad_1] Apply to join the new ENRD Thematic Group (TG) on Strengthening the position of farmers in the Organic Food Supply Chain! The Expression of Interest is open until 19 August 2022. This new TG will explore current approaches to cooperation in the organic value chain, identify potential areas of intervention to support collective actions across the organic value chain, and share good practices. If you have practical experience, policy experience or extensive knowledge of at least one element of organic supply chains, do not hesitate to express of interest via the online form.   [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu