Zoek Me Nu Organisatie
Renovations and urgent phase-out of fossil fuels needed to decarbonise heating in Europe — European Environment Agency

Renovations and urgent phase-out of fossil fuels needed to decarbonise heating in Europe — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2023-02-23 11:00:59 , News [ad_1] Decarbonising heating represents one of the major challenges for Europe on the way to meeting climate targets for 2030 and 2050 and ensuring greater energy security. The EEA briefing ‘Decarbonising heating and cooling — a climate imperative’ looks at sectoral trends and calls for stronger policy efforts to reduce energy needs and switch to sustainable heating and cooling in all sectors. Together with the recent EEA briefing on sustainable cooling, the assessment highlights key opportunities and challenges in the race to make the EU carbon-neutral by 2050.   Energy renovation and conservation measures, including public information campaigns, have proven their efficiency in curbing overall heating and cooling needs, especially in buildings — the largest energy-consuming end-use sector across the EU. However, the EEA briefing reminds that energy efficiency measures alone are insufficient to decarbonise heating and cooling when fossil fuels are being used as the main energy source. In 2020, almost 80% of all household energy use regarded space and water heating, with over half of this energy being supplied by burning fossil fuels, notably gas. Investments in renewable and waste energy sources for heating and cooling are needed to reduce gas consumption, climate impacts and air pollution. Local needs and opportunities Data from Eurostat show that renewable energy accounted for less than a quarter of final energy used for heating and cooling in the EU in 2020. The northern EU countries, where buildings need more heating during winter months, had already reached more than 50% shares of renewable energy for heating and cooling in 2020 using large shares of biomass. But as heating and cooling systems last longer than a decade, replacing fossil fuels with biomass across all countries may have unwanted implications for this feedstock, climate and the environment. With the availability of sustainable energy resources and the demand for heating and cooling varying significantly across Europe, there is a need to prioritise the most sustainable local energy sources that correspond to local needs and opportunities, according to the EEA briefing. The EEA briefing also notes that renewables for heating and cooling in Europe mostly still consist of solid biomass, such as wood, whereas other renewable options for heating and cooling are growing at much faster pace, including modern heat pumps and solar thermal collectors. Where available, modern, renewables-based district heating systems provide important opportunities for further decarbonisation, by acting as a platform for integrating a variety of clean energy solutions. The European Commission has recently published a roadmap for policy support for heating and cooling decarbonisation in Europe.  [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Hernieuwbare energie: België bereikt doelstelling in 2021

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-24 11:17:20 , [ad_1] België haalde in 2021 zijn Europese doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het eindverbruik van energie. Maar het aandeel van aardolieproducten blijft overheersen, ook al daalt het wel.  Meer informatie op de website van de FOD Economie.  [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Campagne ‘Wederzijds Respect’ | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-24 11:50:32 , [ad_1] Het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen verhogen door te focussen op verbinding, dat is het idee achter de campagne Wederzijds Respect. Een versterkt vertrouwen zorgt immers voor meer respect. En een meer respectvolle relatie draagt bij tot een vermindering van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen. Bekijk de video's op Youtube. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Scaling up good practices can boost sustainability of plastics — European Environment Agency

Scaling up good practices can boost sustainability of plastics — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2023-02-20 13:00:34 , News [ad_1] The EEA briefing ‘Pathways towards circular plastics in Europe — good practice examples from countries, business and citizens’ is intended to inspire businesses, policymakers and citizens to make the production and consumption of plastics more circular and sustainable. The briefing is based on an underpinning technical report by the EEA’s European Topic Centre on Circular Economy and Resource Use. According to the EEA briefing, three main pathways can make the production and consumption of plastics more sustainable: smarter use of plastics, increased circularity, and more renewable materials. Using plastics in a smarter way include reducing unnecessary packaging and single-use products, as well as more circular design that makes products last longer and easier to reuse and repair. Other examples to use plastics in a smarter way also already exist across Europe in the form of gear rentals, car and tool sharing and, for example, reusing crates and pallets in the food sector, the EEA briefing notes. Increasing circularity requires longer use and reuse of products and better collection, sorting and recycling of plastics. Good practice examples include stores that offer to take back their own products at the end of product life-cycle, which can improve the quality of recycled materials or enable some type of reuse. The role of consumers is also critical in choosing what to buy and ensuring proper recycling. Overall, many European markets of recycled raw materials, including for mixed plastics, are not functioning well, according to a recent EEA analysis. Increasing the use of renewable materials involves, for example, using more recyclable, biobased plastics, instead of relying solely on fossil fuels and their imports. According to the EEA briefing, increasing the use of renewable materials should focus on the second- and third-generation feedstocks that do not compete with food and feed production. Businesses, policymakers and citizens can all contribute to more sustainable and circular plastics production and consumption, the EEA briefing concludes. There is vast potential in scaling up circular business models, strengthening policies, increasing demand for sustainable products, reducing unnecessary consumption and improving recycling. A complementary report, ‘The fate of EU plastic waste’, by the EEA’s European Topic Centre on Circular Economy and Resource Use, investigates the dynamics of plastic waste trade within the EU and exports from the EU. The report demonstrates that EU plastic waste exports continue to decline and are concentrated in few receiving countries. Raising environmental concerns, case study results also indicate that plastic waste leaving the EU is of much lower quality than that traded within the EU, and that receiving countries often lack proper waste management infrastructure.  [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

Onbetaalde verkeersboetes: vervolging nu eenvoudiger

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-09 15:55:31 , [ad_1] Een nieuwe geautomatiseerde uitwisseling tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën zal de invordering van verkeersboetes vereenvoudigen. Verkeersboetes (zelfs oude) zullen door de autoriteiten sneller ingevorderd kunnen worden . In geval van een onbetaalde boete stuurt de Procureur des Konings de overtreder per aangetekende brief een nieuw betalingsbevel. Deze nieuwe aanmaning zal dwingender zijn met : een verhoging van 35% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag, een administratieve toeslag, een bijdrage aan het "Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders". Als de boete dan nog steeds niet wordt betaald, hoeft de Procureur des Konings de overtreders niet langer te dagvaarden voor de politierechter. In plaats daarvan kan hij rechtstreeks een beroep doen op de FOD Financiën om de schuld in te vorderen. Daartoe zal deze alle nodige middelen aanwenden: beslag op loon, werkloosheidsuitkering, bankrekeningen, belastingteruggaven, beslag op meubilair, … Met deze gedigitaliseerde en geautomatiseerde procedure voor de snelle overdracht van dossiers tussen de twee instellingen versterkt de FOD Financiën zijn rol als eerste invorderaar van het land. De financiën van de staat worden dan op een rechtvaardigere manier en in volledige onpartijdigheid beheerd. De invorderingsprocedures zijn namelijk objectiever en minder duur voor de burger. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Mogelijkheid om boetes enkel digitaal te ontvangen via e-Box Enterprise

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-08 10:14:23 , [ad_1] Sinds het begin van zomer 2022 ontvangen ondernemingen juridische documenten, zoals hun onmiddellijke inningen voor verkeersovertredingen, digitaal via de e-Box Enterprise. Tot en met eind januari 2023 ontving elke ondernemingen elke boete tweemaal, zowel op papier als in digitale vorm. Vanaf nu ontvangen de ondernemingen die de optie “enkel in digitaal formaat” activeerden, hun boetes enkel nog digitaal. Opgelet: eenmaal deze optie geactiveerd is, is deze onomkeerbaar. Meer weten over de e-Box Enterprise? Surf snel naar https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Hervorming van het kunstenaarsstatuut | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-03 11:17:10 , [ad_1] Een nieuwe wet werd aangenomen die instaat voor een betere sociale bescherming van kunstwerkers. De wet voert de volgende maatregelen door: Invoering kunstwerkattest Aan de hand van het kunstwerkattest zullen werknemers in de professionele kunsten toegang krijgen tot diverse voordelen. Het attest kan aangevraagd worden door kunstwerkers die artistieke, artistiek-technische of ondersteunende artistieke activiteiten uitoefenen. Oprichting Kunstwerkcommissie Er wordt een Kunstwerkcommissie opgericht voor de toekenning van de kunstwerkattesten. Daarnaast wordt ook het nieuwe digitaal platform 'Working in the Arts' ingevoerd, waar kunstwerkers hun aanvraag zullen kunnen indienen. Amateurkunstenvergoeding Tot slot voorziet de wet in een amateurkunstenvergoeding die de huidige regeling voor kleine vergoedingen vervangt. De wet treedt uiterlijk op 1 januari 2024 in werking. Meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be