23rd NRN Meeting: Highlights report and synthesis of session on CAP networks & innovation available!

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2023-01-27 13: 30: 01 , ENRD News [ad_1] The meeting report of the 23rd National Rural Networks Meeting (20 - 21 September 2022) is now available on the event page in English. On the same page you can find a synthesis of the session on CAP networks & innovation, as well as a summary of the field trips, presentations, videos and pictures of the day. The ENRD Contact Point, jointly with the Dutch Rural Network, organised the 23rd National Rural Networks meeting in the Netherlands as part of the International Conference: It’s time to fly. The aims of the meeting were to identify and discuss the role of the CAP networks in supporting green architecture of the CAP. It provided an opportunity to explore different approaches how can NSUs strengthen innovation support working with advisors, researchers, and practitioners on preparing innovative projects and to provide an update on rural networking activities carried out by the EU networks’ Support Units. A working session on specific networking activities, including the Rural Inspiration Awards Cluster vote took place too. Read the highlights report to find out more about this event. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Markets for many commonly recycled materials struggle in the EU — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2023-01-26 11: 00: 44 , News [ad_1] The EEA report ’Investigating Europe′s secondary raw material markets’ presents a set of criteria to analyse the functioning of markets for secondary, recycled raw materials. Improving markets for recycled raw materials is key to delivering a circular economy in the EU, reducing the need to extract natural resources and avoiding the associated environmental impacts. Applying the assessment criteria on eight common secondary material markets, the EEA report concludes that only three of those — aluminium, paper and glass — are functioning well. These markets provide credible and continuous information to market stakeholders, they are international and open, and the recycled materials have a significant market share, compared with primary materials, the EEA report notes. The five secondary raw material markets that are not functioning well include wood, plastics, biowaste, aggregates from construction and demolition waste, and textiles. According to the EEA analysis, the main problems in these markets are their small size compared with primary materials, weak demand, and lack of common specifications, which reduces the quality of materials for industrial use. In addition, some materials face specific challenges, such as competing demand for energy use in the case of wood. Besides... Lees meer

Beschermd gebied de Vlakte van de Raan: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-24 17: 23: 21 , [ad_1] Van 9 februari 2023 tot en met 9 april 2023 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan.  Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voorziet in de aanduiding van een nieuw habitatrichtlijngebied in onze Noordzee, de Vlakte van de Raan. Om tot een goed beheer te komen, voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen de Vlakte van de Raan nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ voor de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.   In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee – aanvulling Vlakte van de Raan’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven die, waar mogelijk, verdere invulling krijgen door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) – aanvulling... Lees meer

Monitoring soil threats in Europe — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2023-01-18 11: 00: 00 , News [ad_1] European soils are under increasing pressure due to soil sealing, pollution, intensive agriculture and climate change. At the same time, there are management options to improve soil functions and health, including to sequester carbon, increase biodiversity and prevent erosion. The EEA's ‘Soil monitoring report’ presents a comprehensive set of common indicators to assess soil health as well as risk-based thresholds to inform protection and restauration needs and soil-related policies in Europe. The selected indicators address soil organic carbon, nutrients, acidification, pollution, biodiversity, erosion, compaction and sealing. For each indicator, the EEA report identifies thresholds beyond which soil functioning, for example for water purification or food production, is negatively affected. These thresholds can be regarded as critical tipping points for soil health and action points to safeguard soils. The EEA assessment supports the EU soil strategy for 2030, which is an integral element of the European Green Deal with the overall aim of ensuring healthy soil ecosystems and sustainable use of EU soils. Location field [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.eea.europa.eu

In 2023 mogen studenten 600 uur werken in plaats van 475 uur!

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-10 15: 25: 12 , [ad_1] Sinds 1 januari 2023 mogen studenten 600 uur per jaar werken aan beperkte sociale bijdragen. Deze overgang van 475 naar 600 uur kan gevolgen hebben voor het statuut van een student die ten laste van zijn ouders valt, maar ook voor het recht op kinderbijslag. Het statuut hangt af van het maximumsalaris om nog ten laste van de ouders te blijven. Daarnaast is het recht op kinderbijslag afhankelijk van het aantal uren dat een student per jaar mag werken om dat recht te behouden.  Meer informatie vind je op de website Student@work.     [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-10 15: 28: 24 , [ad_1] België verliest 4 plaatsen op de Europese ranglijst van kernprestaties van de digitale economie en samenleving. Dat blijkt uit de Digital Economy and Society Index (DESI). Ons land scoort wel goed op de integratie en het gebruik van digitale technologieën in bedrijven. Dat concludeert de 11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij van de FOD Economie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Vakantiegeld 2020 nog niet gekregen?

Bron: www.belgium.be België: 2022-12-20 12: 36: 44 , [ad_1] Bent u arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar? Ongeveer 16.500 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars hebben nog altijd hun rekeningnummer niet meegedeeld om hun vakantiegeld 2020 (werkjaar 2019) te krijgen. En dat vakantiegeld komt vast van pas tijdens deze energiecrisis. Kijk dus snel na of u nog vakantiegeld tegoed hebt! Meer informatie op de website van de FOD Sociale zekerheid [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Aantal actieve kmo’s in België weer in de lift

Bron: www.belgium.be België: 2022-12-13 15: 59: 30 , [ad_1] In 2021 waren er in België bijna 1,1 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen actief. Dat is een groei van meer dan 4 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens gegevens van de FOD Economie behoort België daarmee tot de best presterende landen van de Europese Unie. Het aantal faillissementen zakte fors. Lees meer Ontdek meer informatie in de rubriek 'Kmo's en zelfstandigen in cijfers' op de website van de FOD Economie. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Justitie vereenvoudigt het legalisatieproces voor documenten van beëdigd vertalers en vertaler-tolken

Bron: www.belgium.be België: 2022-12-13 11: 33: 36 , [ad_1] Justitie digitaliseert verder, want vanaf heden kunnen vertalers en vertaler-tolken hun vertaalde documenten digitaal legaliseren via hun elektronische handtekening. Voornaamste doel hiervan is het legalisatieproces van vertaalde documenten voor gebruik in het binnen- en buitenland, te digitaliseren en vereenvoudigen.  Voordien werd gebruik gemaakt van een papieren validatieprocedure, waardoor de vertaler of burger het vertaalde document moest legaliseren aan de hand van een fysieke stempel. Daarnaast moesten documenten voor buitenlands gebruik op papier worden aangeboden aan de loketten van de FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken. Beide procedures sinds 1 december 2022 vervangen door een volledig digitale procedure. Wenst u zeker te zijn of een vertaler of vertaler-tolk erkend is door de FOD Justitie? Via de openbare databank van het nationaal register, toegankelijk via Just-on-web, kunt u vertalers, tolken en vertalers-tolken opzoeken.  [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Effective nature finance needs better data, analysis and tools — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-12-07 13: 00: 09 , News [ad_1] The EEA briefing ‘Financing nature as a solution’ draws attention to the conditions of effective financing of nature-based solutions. The briefing contributes to bridging the gap between analysis on the state of nature in Europe and development of effective biodiversity finance. To support environmental policy, there is a clear need to considerably increase public and private investments in protecting and restoring nature. However, these investments are challenged by several barriers, such as lack of sufficient data and standardised impact metrics. According to the EEA briefing, key improvements would create more favourable conditions for effective nature finance. First, biodiversity data needs strengthening to allow for measuring impacts of investments. Moreover, nature and financial data need to be integrated spatially to allow for effective targeting of interventions, such as nature restoration. Also, there is a need for standardised models about the environmental impacts of different business activities. The EEA briefing notes that while some activities are clearly destructive at local scale, others can create a variety of lower pressures, and some can have mixed impacts or different impacts on different scales. Finally, protecting and restoring biodiversity requires different types of finance from... Lees meer

Alle cijfers over België 2022

Bron: www.belgium.be België: 2022-12-07 11: 15: 28 , [ad_1] Ontdek de jaarlijkse brochure Kerncijfers, die wordt uitgegeven door Statistics Belgium, de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Deze brochure bevat basiscijfers over bevolking, samenleving, grondgebied, leefmilieu, economie, vastgoed, bouw, mobiliteit en vervoer in België.Duidelijke kaarten, tabellen en grafieken tonen niet alleen de Belgische trends maar plaatsen ze eveneens in Europees perspectief. Media, beleidsmakers, burgers, ondernemers, onderzoekers etc. gebruiken deze cijfers dagelijks.Raadpleeg de brochure Kerncijfers - Statistisch overzicht van België 2022.Voor meer details over statistieken in België kunt u de website van Statistics Belgium raadplegen. [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Workshop on Implementing the CAP Green Architecture: Meeting highlights

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-12-02 15: 20: 55 , ENRD News [ad_1] The highlights report of the Workshop on Implementing the CAP Green Architecture (20 September 2022) is now available. Participants met in Heerenveen, the Netherlands, to explore approaches and possible solutions for maximising environmental and climate ambition through the range of interventions Member States are planning to use within their CSPs. This workshop was part of the International Conference ‘It’s time to fly’, hosted by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Chrysoloras Winery – Winery establishment and farm modernisation

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-10-25 16: 53: 43 , ENRD Projects and Practice [ad_1] A new organic vineyard of 0.43 acres was planted by a young farmer in 2021 on the small Greek island of Serifos with help from CAP funds. Other rural development co-finance was used to help purchase machinery and equipment for the modernisation of vine production, including a motor cultivator, a woodchipper, a grass trimmer, and a chainsaw. Different CAP funds were also involved with the beneficiary’s wider business plans. These included income support from Pillar 1, organic farming aid for participation in quality schemes and payments for areas with natural constraints. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

EIP-AGRI Operational Group: Farmers4Safety – Managing Risk Together Project

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-10-25 16: 58: 41 , ENRD Projects and Practice [ad_1] The project’s innovative peer-to-peer ‘Buddy’ approach led to effective networking and open lines of communication within the farming community. ‘On the ground’ actions by the Farm Mentors resulted in increased levels of innovative thinking within the farming community in an effort to help address farm accidents and fatalities. Surveys clarified the diverse needs and challenges facing farmers and their families towards farm safety, health and wellbeing. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Introducing the Sámi food culture into public kitchens

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-10-31 16: 21: 03 , ENRD Projects and Practice [ad_1] The Sámi people inhabit the region of Sámi, which incorporates most of northern Norway, Sweden, and Finland as well as parts of North-western Russia. The Sámi have their own traditional food culture which was not well known to the public kitchens of Sweden’s Sámi region, where many Sámi live and where this project was based. In cooperation with the municipal authorities, food kitchens and Sámi food businesses of the region, an educational services company implemented a project that would bring all parties together to solve the issue of how to get Sámi cuisine onto the menu of public kitchens. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Moving towards sustainability in times of multiple crises and uncertainty — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-11-28 13: 00: 35 , News [ad_1] Europe is recovering from the COVID-19 pandemic, faced with a war in Ukraine and committed to ambitious goals of the European Green Deal for protecting the climate, nature and people’s health. ‘EEA Signals 2022 – Staying on course for a sustainable Europe’ provides a snapshot of the Agency’s assessment and data that are linked to this context and making Europe’s energy system more secure and sustainable. The ‘EEA Signals’ is a based on a series of short articles based on previously published EEA data, information, and expert interviews.  EEA Signals 2022 editorial and articles look at the state of play in the energy sector, moving towards more renewables, saving energy and links with the transport sector. Jorge Cabrita, research manager at Eurofound, discusses the concept of ‘just transition’ and tells about Eurofound’s work towards that goal. Eva Mayerhofer, lead biodiversity and environment specialist at the European Investment Bank, Andreas Barkman, and EEA’s lead expert on sustainable finance, tell about the challenges and opportunities in accelerating Europe’s green transition through sustainable financing.   Building a sustainable energy system for Europe requires time, and the decisions that we take now will define... Lees meer

Premature deaths due to air pollution continue to fall in the EU, more efforts needed to deliver a toxic-free environment

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-11-24 01: 02: 49 , News [ad_1] The EEA has published its full ‘Air quality in Europe 2022’ assessment, presenting the status of air quality in Europe, assessing the impacts of air pollution on health and ecosystems, and identifying sources of emissions to air. According to the EEA analysis, air pollution continues to pose significant risks to health in Europe, causing chronic illness and premature deaths. In 2020, 96% of the EU’s urban population was exposed to concentrations of fine particulate matter (PM2.5) above the WHO guideline level of 5 microgrammes per cubic metre (µg/m3) of air. Air pollution also harms biodiversity and damages agricultural crops and forests, causing major economic losses.   At least 238,000 early deaths from fine particles in the EU Poor air quality, especially in urban areas, continues to affect the health of European citizens. According to the EEA’s latest estimates, at least 238,000 people died prematurely in the EU in 2020 due to exposure to PM2.5 pollution above the WHO guideline level of 5 µg/m3. Nitrogen dioxide pollution led to 49,000, and exposure to ozone to 24,000 early deaths in the EU. As well as premature death, air pollution causes ill health... Lees meer

OROMINERVA – Investments in agro-food processing

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-10-25 16: 47: 24 , ENRD Projects and Practice [ad_1] Revenue growth reached an average of +30% annually following the project. Thanks to the acquisition of new machinery, the company is now able to create new types of recipes that were not previously possible. In 2022, Orominerva obtained the quality certification FSSC22000 for Food Safety Management Systems. In the same year it won the Gambero Rosso Award for the best artichokes in olive oil in Italy. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Verlaag uw energierekening via de website energywatchers.be

Bron: www.belgium.be België: 2022-11-10 16: 20: 33 , [ad_1] De dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceerde de nieuwe website energywatchers.be die u kan helpen uw verbruik en dus uw energierekening te verlagen.De website biedt meer dan 115 energiebesparende tips rond gebruiksgedrag, aankopen, milieu en premies en geeft het investeringsniveau van de tips weer. Via 28 calculators kunt u zich het energieverbruik of de gerealiseerde besparing concreet voorstellen in kWh, in euro of in kg CO2-uitstoot. U kunt zowel de door de website voorgestelde gemiddelde cijfers gebruiken als zelf de cijfers personaliseren volgens uw profiel.Ook zonder grote investeringen kunt u honderden euro’s besparen op uw energiefactuur en dat is ook goed voor het milieu. Heel veel Belgen doen al inspanningen die samen een groot verschil maken … doet u ook mee?Bezoek de website energywatchers.beLees het persbericht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu    [ad_2] Lees dit artikel en meer van www.belgium.be

Reacties zijn uitgeschakeld voor niet geregistreerde auteurs.

Wegens de vele spam die wij reeds geruime tijd ontvangen is het op dit ogenblik niet meer mogelijk om reacties te plaatsen zonder geldig account op een van onze websites. Het is enkel toegelaten om reacties betreffende het onderwerp van de blog te plaatsen. Voor persoonlijke discussies verwijzen wij u graag naar uw persoonlijke sociale account op deze site. U kan daar ook reageren op de berichten van vrienden, blogs van vrienden worden algemeen verdeeld, berichten zijn in specifiek verband. Grote overtreders zullen hun account verwijderd worden. Met vriendelijke groet, Het Zoek Me Nu Team.

Final conference of the Smart Rural 21 project

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-09-14 10: 17: 16 , ENRD Upcoming Events [ad_1] The conference will present the final outcomes of the Smart Rural 21 project that is the result of intensive collaboration with rural communities and other relevant stakeholders across Europe to realise Smart Villages on the ground over more than two years. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

How to keep buildings cool sustainably? — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-11-10 10: 59: 46 , News [ad_1] The EEA briefing ‘Cooling buildings sustainably in Europe’ analyses how to best alleviate heat stress in buildings and its potential impacts on vulnerable groups, health and inequalities and at same time decrease the energy use. Heatwaves, urbanisation and ageing populations can prompt a heavy use of active cooling in buildings, which is inefficient, socially inequitable and increases energy use. Prioritising passive cooling solutions, improving energy efficiency of buildings, communicating on individual good practices and promoting urban cooling solutions, such as green and blue public spaces, are more sustainable solutions to address heat stress, the EEA briefing states. Moreover, targeting vulnerable groups would minimise negative health impacts from heat stress and reduce inequalities and energy poverty. When active cooling is necessary, cooling systems should be as efficient as possible, low carbon and equitably accessible by vulnerable and other groups. According to the EEA briefing, current EU policies development and the renovation wave offer key opportunities to ensure low-carbon cooling solutions that are socially just and strengthen societal resilience. Recent EEA report shows that more frequent heatwaves and increasing vulnerability of the population will lead to a substantial increase in adverse health... Lees meer

Heatwaves, spread of infectious diseases due to climate change growing health threats to Europeans — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-11-09 00: 55: 00 , News [ad_1] While the need to address the impacts of climate change on human health is increasingly recognised, the time is now to move from planning to action and to improve awareness among public health and healthcare practitioners to make Europe’s population more resilient, according to the EEA report ‘Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases.’ The EEA report focuses on the impact high temperatures are having on the population, which leads to the largest number of fatalities associated with natural hazards in Europe. Due to climate change, these fatalities are projected to increase substantially unless adaptation measures are taken. Climate-sensitive infectious diseases — another emerging threat — are projected to further spread northwards and cause a higher disease burden in Europe. The report draws on knowledge developed for the European Climate and Health Observatory, which provides access to a wide range of relevant data, tools, publications and other resources informing about climate change impacts for human health. Action to protect vulnerable groups to heatwaves Increasingly frequent, long and intense heatwaves in combination with an ageing population and growing urbanisation mean that more vulnerable populations are... Lees meer

Sylva Nurseries: Grading machine for forest and hedging plants

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-09-08 11: 48: 22 , ENRD Projects and Practice [ad_1] More than 25 million plants were graded during 2019, 2020 and 2021. This helped the company’s performance through increased professional efficiency. The machine had to be made very durable. The products are very difficult to automatise as there is a lot of ground, leaves and humidity so all machinery parts had to be protected from the products. As a lot of unexperienced young people work in the company, the vision and detection of quality had to be developed to grade a wide variety of plants. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

limited rebound in EU emissions amid post-pandemic recovery and energy crisis — European Environment Agency

Bron: www.eea.europa.eu België: 2022-10-26 01: 00: 00 , News [ad_1] Following a long period of falling greenhouse gas emissions in Europe, economic recovery from the Covid-19 lockdowns has led to an increase in emissions, particularly in the transport, industry and energy supply sectors, according to data reported for the EEA report Trends and Projections in Europe 2022. With a looming energy crisis and in particular a high gas price, the energy supply sector saw a partial switch to more carbon-intensive energy fuels, while the strong growth in renewable energy observed in recent years lost pace in 2021. To counter this development, it is crucial that energy infrastructure decisions today take into account the climate neutrality target of the future to avoid carbon lock-in effects. “Critical action will be needed in the coming months and years to ensure EU Member States can put in place ambitious emission reduction plans to meet EU climate targets. While short-term measures to boost energy supplies are needed this winter, these investments should not lock Europe into many more years of fossil fuel dependency. Saving energy and strengthening renewable energy sources are critical not only to tackle the immediate energy crisis but also to achieve climate neutrality,”... Lees meer