Zoek Me Nu Organisatie
Hervorming van het kunstenaarsstatuut | Belgium.be

Hervorming van het kunstenaarsstatuut | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2023-02-03 11:17:10 , [ad_1] Een nieuwe wet werd aangenomen die instaat voor een betere sociale bescherming van kunstwerkers. De wet voert de volgende maatregelen door: Invoering kunstwerkattest Aan de hand van het kunstwerkattest zullen werknemers in de professionele kunsten toegang krijgen tot diverse voordelen. Het attest kan aangevraagd worden door kunstwerkers die artistieke, artistiek-technische of ondersteunende... Lees meer

Beschermd gebied de Vlakte van de Raan: uw mening telt!

Beschermd gebied de Vlakte van de Raan: uw mening telt!

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-24 17: 23: 21 , [ad_1] Van 9 februari 2023 tot en met 9 april 2023 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan.  Het marien ruimtelijk... Lees meer

In 2023 mogen studenten 600 uur werken in plaats van 475 uur!

In 2023 mogen studenten 600 uur werken in plaats van 475 uur!

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-10 15: 25: 12 , [ad_1] Sinds 1 januari 2023 mogen studenten 600 uur per jaar werken aan beperkte sociale bijdragen. Deze overgang van 475 naar 600 uur kan gevolgen hebben voor het statuut van een student die ten laste van zijn ouders valt, maar ook voor het recht op kinderbijslag. Het... Lees meer

11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij

11e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-10 15: 28: 24 , [ad_1] België verliest 4 plaatsen op de Europese ranglijst van kernprestaties van de digitale economie en samenleving. Dat blijkt uit de Digital Economy and Society Index (DESI). Ons land scoort wel goed op de integratie en het gebruik van digitale technologieën in bedrijven. Dat concludeert de 11e... Lees meer

Infocampagne over rugproblemen van start

Infocampagne over rugproblemen van start

Bron: www.belgium.be België: 2023-01-10 12:19:22 , [ad_1] De FOD Volksgezondheid lanceert vandaag samen met het RIZIV een vervolgcampagne over het gebruik van medische beeldvorming bij lage rugpijn. De FOD Volksgezondheid lanceert de campagne met de slogan “Praat met je arts over een bewegingsplan, eerder dan te gaan voor een scan”. Oefeningen zijn namelijk essentieel om rugpijn sneller... Lees meer

Justitie vereenvoudigt het legalisatieproces voor documenten van beëdigd vertalers en vertaler-tolken

Justitie vereenvoudigt het legalisatieproces voor documenten van beëdigd vertalers en vertaler-tolken

Bron: www.belgium.be België: 2022-12-13 11: 33: 36 , [ad_1] Justitie digitaliseert verder, want vanaf heden kunnen vertalers en vertaler-tolken hun vertaalde documenten digitaal legaliseren via hun elektronische handtekening. Voornaamste doel hiervan is het legalisatieproces van vertaalde documenten voor gebruik in het binnen- en buitenland, te digitaliseren en vereenvoudigen.  Voordien werd gebruik gemaakt van een papieren... Lees meer

Publieke raadpleging van Elia | Belgium.be

Publieke raadpleging van Elia | Belgium.be

Bron: www.belgium.be België: 2022-10-17 14: 47: 14 , [ad_1] Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, organiseert een raadpleging over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor de periode 2024-2034 en het bijbehorende milieueffectenrapport. Het plan stippelt de toekomstige investeringsprojecten van Elia uit voor de elektrische spanningsniveaus van 110 kV tot 380 kV.  Het... Lees meer

Word jij finalist van de ‘Student Award BTSZ 2022’?

Word jij finalist van de ‘Student Award BTSZ 2022’?

Bron: www.belgium.be België: 2022-09-26 15: 10: 19 , [ad_1] Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert ook dit jaar de Student Award BTSZ om de meest verdienstelijke masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de schijnwerpers te plaatsen. Het BTSZ is een multidisciplinair, wetenschappelijk tijdschrift dat een divers doelpubliek informeert over Belgische sociale... Lees meer

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED): resultaten van de openbare raadpleging

Nationaal actieplan voor hormoonverstoorders (NAPED): resultaten van de openbare raadpleging

Bron: www.belgium.be België: 2022-08-17 16: 08: 59 , [ad_1] Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het NAPED.Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze... Lees meer

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Bron: www.belgium.be België: 2022-07-08 09: 38: 17 , [ad_1] Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen. Deze toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en... Lees meer

Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België: resultaten van de openbare raadpleging

Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België: resultaten van de openbare raadpleging

Bron: www.belgium.be België: 2022-07-01 15: 22: 05 , [ad_1] Van 1 maart tot 29 april 2022 hield de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding in België van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst. De gewesten... Lees meer

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte eindigt op 30 juni 2022

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte eindigt op 30 juni 2022

Bron: www.belgium.be België: 2022-06-21 10: 31: 24 , [ad_1] Burgers die hun aangifte door de medewerkers van de FOD Financiën willen laten invullen, moeten niet te lang wachten. De hulp loopt binnenkort af: de laatste dag om een afspraak te maken is woensdag 29 juni.  Voor meer informatie kunt u de website van de FOD... Lees meer

Wanneer krijgt u de verwarmingspremie van 100 euro?

Wanneer krijgt u de verwarmingspremie van 100 euro?

Bron: www.belgium.be België: 2022-06-10 14: 59: 42 , [ad_1] De premie wordt automatisch toegekend en zal duidelijk identificeerbaar zijn door de vermelding « federale verwarmingspremie » op een voorschot- of afrekeningsfactuur van uw elektriciteitsleverancier tussen 18 april en 31 juli 2022. De dossiers worden momenteel verwerkt en dit zal tot eind juli 2022 duren. Hou... Lees meer

Ontdek hoe je dankzij intellectuele eigendom meer waarde kunt geven aan de activiteiten van jouw onderneming

Ontdek hoe je dankzij intellectuele eigendom meer waarde kunt geven aan de activiteiten van jouw onderneming

Bron: www.belgium.be België: 2022-04-27 10: 54: 27 , [ad_1] Volgens een Europees onderzoek heeft 90% van de kmo’s geen geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten. Naar aanleiding van deze vaststelling lanceerden vijf Belgische en Nederlandse overheidsorganisaties een gezamenlijk digitaal platform onder de naam "Create, Protect & Benefit". Dit instrument wil de drie miljoen ondernemingen van de Benelux in staat... Lees meer

Resultaten van drie openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee

Resultaten van drie openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee

Bron: www.belgium.be België: 2022-03-30 12: 01: 27 , [ad_1] In 2021 organiseerde de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid drie openbare raadplegingen over het milieubeleid in onze Noordzee. Het ging om de volgende plannen: • De instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027): In totaal ontving... Lees meer

Organisatie van een bijzondere NAVO-top in Brussel op 24 maart 2022

Organisatie van een bijzondere NAVO-top in Brussel op 24 maart 2022

Bron: www.belgium.be België: 2022-03-23 11: 47: 16 , [ad_1] Op donderdag 24 maart 2022 komen de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) samen in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Deze top, die wordt voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, werd bijeengeroepen in het kader van de huidige crisis in Oekraïne. Tijdens de... Lees meer

Wat verwacht u van de digitale overheid? Doe mee aan deze survey en vertel het ons.

Wat verwacht u van de digitale overheid? Doe mee aan deze survey en vertel het ons.

Bron: www.belgium.be België: 2022-03-16 15: 41: 13 , [ad_1] De digitalisering van overheidsdiensten zet zich steeds verder door. Het gaat met name over online platformen, digitale communicatie en applicaties die u als burger kunt raadplegen om met de overheid in contact te komen. In de zoektocht naar digitale diensten die toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor... Lees meer

22 maart: bezinningsmoment als eerbetoon aan de slachtoffers van terreurdaden

22 maart: bezinningsmoment als eerbetoon aan de slachtoffers van terreurdaden

Bron: www.belgium.be België: 2022-03-21 14: 40: 08 , [ad_1] Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de aanslagen van 22 maart 2016 zal dinsdag een bezinningsmoment plaatsvinden om hulde te brengen aan alle slachtoffers van terreurdaden in België en aan alle Belgische slachtoffers van terreurdaden in het buitenland. Tijdens een korte en sobere plechtigheid, die... Lees meer

Beperking van schadelijke pesticiden / Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling | ENRD)

Beperking van schadelijke pesticiden / Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling | ENRD)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-03-03 13: 23: 20 , ENRD News [ad_1] In het kader van haar verbintenissen in verband met de "Farm to Fork" - strategie en de Strategie inzake biodiversiteit, herhaalt de Commissie haar verzoek aan de lidstaten om haar voorstel te steunen, dat erop gericht is het gebruik van het pesticide Sulfoxaflor tot... Lees meer

10e vergadering van de subgroep LEADER / CLLD voor landelijke netwerken

10e vergadering van de subgroep LEADER / CLLD voor landelijke netwerken

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-23 19: 08: 31 , ENRD News [ad_1] De tiende vergadering van de permanente subgroep LEADER/CLLD van de vergadering van de Europese netwerken voor het platteland vond op 22/02/2022 online plaats. De leden van de subgroep hebben updates ontvangen over de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van LEADER met betrekking tot... Lees meer

1e vergadering van de thematische groep Enrd inzake Duurzaamheidsovereenkomsten in de agrovoedselvoorzieningsketen

1e vergadering van de thematische groep Enrd inzake Duurzaamheidsovereenkomsten in de agrovoedselvoorzieningsketen

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-07 15: 48: 31 , ENRD Upcoming Events [ad_1] Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 ondersteunt inspanningen om de duurzaamheid van de productie en het aanbod van landbouwproducten te vergroten door middel van gewijzigde steunmechanismen en marktregels. Collectieve initiatieven die leiden tot overeenkomsten tussen actoren in de agrovoedselvoorzieningsketen kunnen... Lees meer

Ontwikkeling van veerkrachtige plattelandsgemeenschappen / het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling | ENRD)

Ontwikkeling van veerkrachtige plattelandsgemeenschappen / het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling | ENRD)

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-14 20: 12: 52 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De vierde regionale Workshop is bedoeld om de resultaten van de door de EU gefinancierde Smart Rural 21-project aan geïnteresseerde stakeholders, zowel in termen van lokale plattelandsgemeenschap steun en slimme dorp beleid lessen tot nu toe. Het evenement in Torup zal zich richten... Lees meer

1e TG-vergadering over de revitalisering van het platteland: verslag

1e TG-vergadering over de revitalisering van het platteland: verslag

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-02-21 15: 41: 22 , ENRD News [ad_1] Het belangrijkste verslag van de 1e vergadering van de thematische ENRD-Groep (TG) over de revitalisering van het platteland is nu beschikbaar op de evenementpagina. De bijeenkomst bood ruimte voor uitwisseling over de belangrijkste factoren die de revitalisering van het platteland ondersteunen, met bijzondere aandacht... Lees meer

Forum voor de toekomst van de landbouw

Forum voor de toekomst van de landbouw

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-25 12: 00: 40 , ENRD Upcoming Events [ad_1] De jaarlijkse conferentie van het forum voor de toekomst van de landbouw zal bestaan uit live-uitzendingen, gemodereerde paneldiscussies en dialogen, interactieve interventies, netwerkmogelijkheden en tentoonstellingen, allemaal binnen een innovatief virtueel platform. [ad_2] Lees dit artikel en meer van enrd.ec.europa.eu

Versterking van de door de EU gefinancierde promotie van duurzame en voedzame agrovoedingsproducten

Versterking van de door de EU gefinancierde promotie van duurzame en voedzame agrovoedingsproducten

Bron: enrd.ec.europa.eu België: 2022-01-31 22: 58: 35 , ENRD News [ad_1] Voor 2022 is 185,9 miljoen euro beschikbaar voor de promotie van EU-agrofoodproducten. Deze jaren werkprogramma voor promotiebeleid richt zich op producten en landbouwpraktijken die de doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen, zoals biologische producten van de EU, groenten en fruit, duurzame landbouw en... Lees meer